Endokrynologia

Choroby endokrynologiczne u psów i kotów mogą powodować objawy ze strony praktycznie wszystkich układów i narządów organizmu. Różne choroby mogą objawiać się m.in. zaburzeniami funkcjonowania przewodu pokarmowego (biegunka, wymioty), zwiększonym apetytem, nadmiernym pragnieniem, zaburzeniami ze strony układu moczowego, słabością mięśniową, apatią i sennością, nadwagą lub wychudzeniem, zaburzeniami widzenia, zaburzeniami neurologicznymi, zmianami skórnymi, nietolerancją wysiłkową, zaburzeniami w rozrodzie, zaburzeniami wzrostu, nadciśnieniem, zaburzeniami kardiologicznymi, nadmiernym pobudzeniem lub nawet agresją.

W przychodni LABROS diagnozowane i leczone są choroby psów i kotów o podłożu endokrynologicznym, czyli choroby związane z niewłaściwym (nadmiernym lub niewystarczającym) efektem działania hormonów, do których zaliczają się m.in.:

  • Choroby trzustki (cukrzyca, insulinoma)
  • Choroby tarczycy (nadczynność, niedoczynność)
  • Choroby nadnerczy (zespół Cushinga, zespół Conna, choroba Addisona)
  • Choroby przysadki mózgowej (nadczynności, niedoczynności)

Oprócz wymienionych chorób, konsultowane są również przypadki rzadziej występujących u zwierząt zaburzeń endokrynologicznych oraz leczone są powikłania związane z chorobami o podłożu endokrynologicznym.