Nasze publikacje


Lekarze weterynarii z przychodni LABROS oprócz diagnostyki chorób zwierząt i ich leczenia, we
współpracy z pracownikami z różnych ośrodków akademickich zajmują się również pracą naukową
opartą o własne obserwacje kliniczne, a wyniki badań publikują na łamach czasopism naukowych o
zasięgu międzynarodowym.
Ponadto, nasi lekarze dzięki uzyskanym wynikom badań naukowych oraz zdobytej wiedzy i
doświadczeniu klinicznemu dzielą się nimi z innymi lekarzami weterynarii publikując artykuły
popularyzacje wiedzę z zakresu różnych dziedzin nauk weterynaryjnych w branżowych czasopismach
weterynaryjnych.
Endokrynologia
 Gójska-Zygner O. Zaburzenia żołądkowo-jelitowe u psów z chorobą Addisona. Weterynaria w
Praktyce, Monografia dietetyczno-żywieniowa, październik 2023,42-47.
 Gójska-Zygner O., Orzeł D., Jaworska K. Pooperacyjne zmiany endokrynologiczne u psów i
kotów. Część I. Stres chirurgiczny i zaburzenia metaboliczne. Życie Weterynaryjne, 2023,
98(1), 34-45.
 Gójska-Zygner O., Orzeł D., Jaworska K. Pooperacyjne zmiany endokrynologiczne u psów i
kotów. Część II. Znieczulenie ogólne. Życie Weterynaryjne, 2023, 98(2), 92-102.
 Gójska-Zygner O., Andrzejewska-Siwak A., Gecewicz A., Dolka I., Rodo A. Mnoga
gruczolakowatość wewnątrzwydzielnicza oraz autoimmunologiczne zespoły wielogruczołowe
u psów i kotów. Życie Weterynaryjne, 2022, 97(4), 258-265.
 Gójska-Zygner O., Andrzejewska-Siwak A., Kotomski G. Zaburzenia elektrolitowe w przebiegu
chorób kory nadnerczy u psów i kotów. Życie Weterynaryjne, 2021, 96(11), 761-766.
 Gójska-Zygner O., Gajger J. Objawy chorobowe u kotów leczonych z powodu nadczynności
tarczycy. Część I. Patofizjologia i choroby współistniejące. Życie Weterynaryjne, 2021, 96(5),
324-331.
 Gójska-Zygner O., Gajger J. Objawy chorobowe u kotów leczonych z powodu nadczynności
tarczycy. Część II. Niepożądane efekty leczenia. Życie Weterynaryjne, 2021, 96(6), 424-430.
 Gójska-Zygner O. Zespół Schwartza-Barttera (SIADH) u psów i kotów – zaburzenie
endokrynologiczne rzadko rozpoznawane w praktyce weterynaryjnej. Część I. Życie
Weterynaryjne, 2019, 94(10), 678-683.
 Gójska-Zygner O. Zespół Schwartza-Barttera (SIADH) u psów i kotów – zaburzenie
endokrynologiczne rzadko rozpoznawane w praktyce weterynaryjnej. Część II. Życie
Weterynaryjne, 2019, 94(11), 740-749.
 Gójska-Zygner O., Bartosik J., Górski P., Zygner W. Hyponatraemia and syndrome of
inappropriate antidiuretic hormone secretion in non-azotaemic dogs with babesiosis
associated with decreased arterial blood pressure. Journal of Veterinary Research, 2019,
63(3), 339-344.
 Gójska-Zygner O., Zygner W. Hiperaldosteronizm u psów z babeszjozą. Życie Weterynaryjne,
2019, 94(2), 134-141.
 Gójska-Zygner O. Udział polibromowanych eterów difenylowych (PBDE) w rozwoju
nadczynności tarczycy u kotów. Życie Weterynaryjne, 2019, 94(1), 29-33.
 Lechowski R., Gójska-Zygner O., Wojtkowska A., Zabielska-Koczywąs K. Znaczenie pomiaru
stężenia SDMA w surowicy w wykrywaniu wczesnych stanów choroby nerek w przebiegu
nadczynności tarczycy u kota – opis przypadku. Magazyn Weterynaryjny, 2018, wydanie
specjalne nr 1, 112-115.
 Zygner W., Gójska-Zygner O., Bąska P., Długosz E. Low T3 syndrome in canine babesiosis
associated with increased serum IL-6 concentration and azotaemia. Veterinary Parasitology,
2015, 211(1-2), 23-27.
 Gójska-Zygner O., Zygner W. Hyperaldosteronism and its association with hypotension and
azotaemia in canine babesiosis. Veterinary Quarterly, 2015, 35(1), 37-42.
 Gójska-Zygner O., Łobaczewska O., Marciński P. Postępujące uogólnione osłabienie mięśni
oraz nagła utrata wzroku u 15-letniego kota – przypadek pierwotnego hiperaldosteronizmu.
Magazyn Weterynaryjny, 2014, 23(211), 1235-1238.
 Gójska-Zygner O. Akromegalia u kotów – spojrzenie polskiego lekarza weterynarii.
Weterynaria po Dyplomie, 2014, 15(4), 14-15.
 Gójska-Zygner O., Lechowski R., Zygner W. Prevalence of feline hyperthyroidism in mature
cats in urban population in Warsaw. Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy, 2014,
58(2), 267-271
 Gójska-Zygner O., Lechowski R. Zespół Conna u psów. Życie Weterynaryjne, 2013, 88(12),
1019-1023.
 Gadomska J., Gójska-Zygner O., Wieczorek M., Jaros S. Cukrzyca u kotów. Część I. Etiologia i
patogeneza. Życie Weterynaryjne, 2013, 88(6), 458-462.
 Gójska-Zygner O., Gadomska J., Wieczorek M., Jaros S. Cukrzyca u kotów. Część II.
Diagnostyka i leczenie. Życie Weterynaryjne, 2013, 88(7), 543-548.
 Gójska-Zygner O. Oznaczanie stężenia kortyzolu u psów w praktyce klinicznej. Cz. I. Badanie
krwi. Magazyn Weterynaryjny, 2013, 22(193), 615-623.
 Gójska-Zygner O. Oznaczanie stężenia kortyzolu u psów w praktyce klinicznej. Cz. II. Badanie
moczu i inne testy. Magazyn Weterynaryjny, 2013, 22(195), 779-784.
 Gójska-Zygner O., Marciński P. Zachowawcze leczenie zespołu Conna u psa – opis przypadku.
Weterynaria w Praktyce, 2013, 10(6), 74-78.
 Gójska-Zygner O., Marciński P., Lechowski R., Kowalczyk P. Badanie scyntygraficzne w
diagnostyce nadczynności tarczycy u kotów. Życie Weterynaryjne, 2013, 88(3), 197-200.
 Zygner W., Gójska-Zygner O., Wędrychowicz H. Euthyroid sick syndrome in canine babesiosis
caused by Babesia canis. Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy, 2012, 56(4), 525-527.
 Zygner W., Gójska-Zygner O. Hipoglikemia w przebiegu babeszjozy psów. Życie
Weterynaryjne, 2012, 87(12), 1013-1015.
 Zygner W., Gójska-Zygner O., Wędrychowicz H. Changes in the SUSPPUP ratio and fractional
excretion of strong monovalent electrolytes in hospitalized dogs with canine babesiosis.
Polish Journal of Veterinary Sciences, 2012, 15(4), 791-792.
 Gójska-Zygner O. Hiperaldosteronizm u kotów – spojrzenie polskiego lekarza weterynarii.
Weterynaria po Dyplomie, 2012, 13(5), 19-21.
 Gójska-Zygner O., Lechowski R., Zygner W. Functioning unilateral adrenocortical carcinoma in
a dog. Canadian Veterinary Journal, 2012, 53(6), 623-625.
 Zygner W., Gójska-Zygner O., Wędrychowicz H. Strong monovalent electrolyte imbalances in
serum of dogs infected with Babesia canis. Ticks and Tick-borne Diseases, 2012, 3(2), 107-
113.
 Gójska-Zygner O., Lechowski R., Rodo A., Winnicka A. Nadczynność tarczycy maskowana
przez zespół eutyreozy chorobowej w przebiegu białaczki u kota. Życie Weterynaryjne, 2012,
87(1), 43-46.
 Gójska-Zygner O., Lechowski R., Zygner W. Canine iatrogenic persistent hypoadrenocorticism
after short-term treatment of hyperadrenocorticism with trilostane – a case report.
Veterinarski Arhiv, 2011, 81(5), 699-705.
 Zygner W., Gójska-Zygner O. Zespół eutyreozy chorobowej w przebiegu babeszjozy psów.
Życie Weterynaryjne, 2011, 86(4), 297-299.
 Gójska-Zygner O., Lechowski R. Niedoczynność tarczycy u kotów. Życie Weterynaryjne, 2011,
86(3), 205-207.
Gastroenterologia
 Gójska-Zygner O. Zaburzenia żołądkowo-jelitowe u psów z chorobą Addisona. Weterynaria w
Praktyce, Monografia dietetyczno-żywieniowa, październik 2023,42-47.
 Gójska-Zygner O., Zdebska A.M., Orzeł D., Jaworska K. Rola kalprotektyny oraz jej potencjalne
zastosowanie w diagnostyce chorób psów i kotów. Życie Weterynaryjne, 2023, 98(6), 343-
354.
 Gójska-Zygner O., Galanty M., Kowal M., Gajger J., Zygner W. Zespolenie wrotno-oboczne u
kota – opis przypadku malformacji Abernethy’ego typu II. Magazyn Weterynaryjny, 2023,
32(300), 37-42.
 Górski P., Karabowicz J., Bartosik J., Zygner W., Kotomski G. Inwazje wiciowców u psów i
kotów – problemy diagnostyczne i terapeutyczne. Magazyn Weterynaryjny, 2022, 31(295),
22-28.
 Gójska-Zygner O., Galanty M., Degórska B., Frymus J., Ziółek M., Gajger J., AndrzejewskaSiwak A. Wrodzony brak pęcherzyka żółciowego u psów. Życie Weterynaryjne, 2021, 96(9),
600-666.
 Gójska-Zygner O., Galanty M., Degórska B., Frymus J., Zygner W. Congenital gallbladder
agenesis in a 9-month-old Bull Terrier. Veterinarni Medicina, 2021, 66(07), 305-312.
 Kotomski G. Konsultacje z parazytologii klinicznej – opis przypadku. Magazyn Weterynaryjny,
2020, 29(276), 55-57.
 Wesołowska A., Gajewska A., Smaga-Kozłowska K., Kotomski G., Wędrychowicz H. Effect of
Fasciola hepatica proteins on the functioning of rat hepatocytes. Parasitology Research,
2012, 110(1), 395-402.
 Zygner W., Gójska-Zygner O. Zapalenie trzustki – ciężkie powikłanie babeszjozy psów.
Magazyn Weterynaryjny, 2012, 21(180), 550-556.
 Górski P., Zalewski A., Kazimierczak K., Kotomski G. Coproscopical investigations of the
European otter (Lutra lutra) from Białowieża Primeval Forest. Wiadomości Parazytologiczne,
2010, 56(2), 179-180.
 Zygner W., Jaros D., Gójska-Zygner O., Wędrychowicz H. Azithromycin in the treatment of a
dog infected with Giardia intestinalis. Polish Journal of Veterinary Sciences, 2008, 11(3), 231-
234.
 Gajewska A., Smaga-Kozłowska K., Jedlina-Panasiuk L., Kotomski G. Apoptosis induction in rat
hepatocytes after treatment with Fasciola hepatica somatic proteins. Wiadomości
Parazytologiczne, 2007, 53(suppl), 89-89.
 Gajewska A., Smaga-Kozłowska K., Wesołowska A., Kotomski G. The alterations of
glutathione level in rat liver cells after exposure to Fasciola hepatica proteins. Wiadomości
Parazytologiczne, 2007, 53(suppl), 67-67.
 Gajewska A., Smaga-Kozłowska K., Kotomski G. Wpływ produktów ekskrecyjno-sekrecyjnych
Fasciola hepatica na funkcjonowanie hepatocytów szczurzych. Medycyna Weterynaryjna,
2006, 62(4), 459-462.
 Gójska O., Zygner W., Marciński P. Przewlekłe zapalenie trzustki psów. Życie Weterynaryjne,
2006 81(6), 383-387.
 Górski P., Kotomski G., Bogdanowicz M., Gajewska A. Zmiany w składzie gatunkowym
pasożytów psów i kotów z Warszawy i okolic w latach 1974-2002. Część I. Pierwotniaki. Życie
Weterynaryjne, 2004, 79(2), 88-92.
 Kotomski G., Górski P., Gajewska A., Łakomy M. Zmiany w składzie gatunkowym pasożytów
psów i kotów z Warszawy i okolic w latach 1974-2002. Część II. Płazińce. Życie
Weterynaryjne, 2004, 79(3), 154-157.
 Kotomski G. Odrobaczać czy nie odrobaczać? Magazyn Weterynaryjny, 2003, 12, 5-6.
 Kotomski G., Wędrychowicz H. Preliminary analysis of the proteolytic enzymes in the
excretory-secretory products of the adult stages of the dog hookworm Uncinaria
stenocephala. Parasite, 2001, 8(1), 67-70.
 Kotomski G., Osińska B. Włosogłówczyca psów – problem terapeutyczny. Życie
Weterynaryjne, 2000, 75(8), 436-438.
 Kotomski G., Wędrychowicz H. Preliminary studies on immunisation of dogs against
Uncinaria stenocephala infection with naked DNA. Wiadomości Parazytologiczne, 1998,
44(3), 576-576.
Nefrologia
 Gójska-Zygner O., Zygner W., Kotomski G. Wykorzystanie wskaźnika De Ritisa w diagnostyce
ostrego uszkodzenia nerek u psów. Życie Weterynaryjne, 2023, 98(10), 633-643.
 Gójska-Zygner O., Karabowicz J., Bartosik J., Zygner W. Association between Increased the De
Ritis Quotient and Renal Azotaemia in Canine Babesiosis. Animals, 2022, 12(5), 626, doi:
10.3390/ani12050626.
 Gójska-Zygner O. Zespół Schwartza-Barttera (SIADH) u psów i kotów – zaburzenie
endokrynologiczne rzadko rozpoznawane w praktyce weterynaryjnej. Część I. Życie
Weterynaryjne, 2019, 94(10), 678-683.
 Gójska-Zygner O. Zespół Schwartza-Barttera (SIADH) u psów i kotów – zaburzenie
endokrynologiczne rzadko rozpoznawane w praktyce weterynaryjnej. Część II. Życie
Weterynaryjne, 2019, 94(11), 740-749.
 Gójska-Zygner O., Bartosik J., Górski P., Zygner W. Hyponatraemia and syndrome of
inappropriate antidiuretic hormone secretion in non-azotaemic dogs with babesiosis
associated with decreased arterial blood pressure. Journal of Veterinary Research, 2019,
63(3), 339-344.
 Lechowski R., Gójska-Zygner O., Wojtkowska A., Zabielska-Koczywąs K. Znaczenie pomiaru
stężenia SDMA w surowicy w wykrywaniu wczesnych stanów choroby nerek w przebiegu
nadczynności tarczycy u kota – opis przypadku. Magazyn Weterynaryjny, 2018, wydanie
specjalne nr 1, 112-115.
 Zygner W., Gójska-Zygner O., Bąska P., Długosz E. Low T3 syndrome in canine babesiosis
associated with increased serum IL-6 concentration and azotaemia. Veterinary Parasitology,
2015, 211(1-2), 23-27.
 Gójska-Zygner O., Zygner W. Hyperaldosteronism and its association with hypotension and
azotaemia in canine babesiosis. Veterinary Quarterly, 2015, 35(1), 37-42.
 Zygner W., Gójska-Zygner O. Increased serum urea to creatinine ratio and its negative
correlation with arterial pressure in canine babesiosis. Acta Parasitologica, 2014, 59(3), 548-
551.
 Zygner W., Gójska-Zygner O., Bąska P., Długosz E. Increased concentration of serum TNF
alpha and its correlations with arterial blood pressure and indices of renal damage in dogs
infected with Babesia canis. Parasitology Research, 2014, 113(4), 1499-1503.
 Zygner W., Gójska-Zygner O. Association between decreased blood pressure and azotaemia
in canine babesiosis. Polish Journal of Veterinary Sciences, 2014, 17(1), 173-175.
 Zygner W., Gójska-Zygner O., Wesołowska A., Wędrychowicz H. Urinary creatinine to serum
creatinine ratio and renal failure index in dogs infected with Babesia canis. Acta
Parasitologica, 2013, 58(3), 297-303.
 Zygner W., Gójska-Zygner O., Wędrychowicz H. Changes in the SUSPPUP ratio and fractional
excretion of strong monovalent electrolytes in hospitalized dogs with canine babesiosis.
Polish Journal of Veterinary Sciences, 2012, 15(4), 791-792.
 Zygner W., Gójska-Zygner O., Norbury L.J., Wędrychowicz H. Increased AST/ALT ratio in
azotaemic dogs infected with Babesia canis. Polish Journal of Veterinary Sciences, 2012,
15(3), 483-486.
Hematologia i patologia kliniczna
 Zygner W., Gójska-Zygner O., Norbury L.J. Pathogenesis of Anemia in Canine Babesiosis:
Possible Contribution of Pro-Inflammatory Cytokines and Chemokines—A Review.
Pathogens, 2023, 12(2), 166, doi: 10.3390/pathogens12020166.
 Gójska-Zygner O., Andrzejewska-Siwak A., Kotomski G. Zaburzenia elektrolitowe w przebiegu
chorób kory nadnerczy u psów i kotów. Życie Weterynaryjne, 2021, 96(11), 761-766.
 Lechowski R., Gójska-Zygner O., Wojtkowska A., Zabielska-Koczywąs K. Znaczenie pomiaru
stężenia SDMA w surowicy w wykrywaniu wczesnych stanów choroby nerek w przebiegu
nadczynności tarczycy u kota – opis przypadku. Magazyn Weterynaryjny, 2018, wydanie
specjalne nr 1, 112-115.
 Gójska-Zygner O. Oznaczanie stężenia kortyzolu u psów w praktyce klinicznej. Cz. I. Badanie
krwi. Magazyn Weterynaryjny, 2013, 22(193), 615-623.
 Gójska-Zygner O. Oznaczanie stężenia kortyzolu u psów w praktyce klinicznej. Cz. II. Badanie
moczu i inne testy. Magazyn Weterynaryjny, 2013, 22(195), 779-784.
 Zygner W., Gójska-Zygner O., Wędrychowicz H. Changes in the SUSPPUP ratio and fractional
excretion of strong monovalent electrolytes in hospitalized dogs with canine babesiosis.
Polish Journal of Veterinary Sciences, 2012, 15(4), 791-792.
 Gójska-Zygner O., Lechowski R., Rodo A., Winnicka A. Nadczynność tarczycy maskowana
przez zespół eutyreozy chorobowej w przebiegu białaczki u kota. Życie Weterynaryjne, 2012,
87(1), 43-46.
 Zygner W., Gójska-Zygner O., Wędrychowicz H. Strong monovalent electrolyte imbalances in
serum of dogs infected with Babesia canis. Ticks and Tick-borne Diseases, 2012, 3(2), 107-
113.
 Zygner W., Gójska-Zygner O., Wędrychowicz H. Changes in the SUSPPUP ratio and fractional
excretion of strong monovalent electrolytes in hospitalized dogs with canine babesiosis.
Polish Journal of Veterinary Sciences, 2012, 15(4), 791-792.
 Zygner W., Gójska-Zygner O., Maliszewska S. Małopłytkowość w przebiegu babeszjozy psów.
Życie Weterynaryjne, 2012, 87(4), 299-301.
 Zygner W., Gójska-Zygner O., Wędrychowicz H. Abnormalities in serum proteins in the course
of babesiosis in dogs. Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy, 2011, 55(1), 59-65.
 Zygner W., Gójska-Zygner O., Szmidt K. Zastosowanie winkrystyny i cyklofosfamidu w
leczeniu utrzymującej się niedokrwistości i małopłytkowości po inwazji Babesia canis u psa.
Życie Weterynaryjne, 2011, 86(5), 374-378.
 Zygner W., Gójska-Zygner O. Kwasica mleczanowa w przebiegu babeszjozy psów.
Weterynaria w Praktyce, 2011, 8(7-8), 28-32.
 Zygner W., Gójska-Zygner O., Długosz E., Wędrychowicz H. Liver enzyme activity in dogs
infected with Babesia canis. Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy, 2011, 55(3), 423-
427.
 Zygner W., Gójska-Zygner O. Niedokrwistość w przebiegu babeszjozy u psów. Życie
Weterynaryjne, 2011, 86(10), 788-792.
 Zygner W., Gójska-Zygner O., Sobków K. Oznaczanie stężenia jonów sodu, potasu i chlorków
w surowicy w przebiegu babeszjozy psów. Życie Weterynaryjne, 2011, 86(12), 952-956.
 Zygner W., Rapacka G., Gójska-Zygner O., Długosz E., Wędrychowicz H. Biochemical
abnormalities observed in serum of dogs infected with large Babesia in Warsaw (Poland).
Polish Journal of Veterinary Sciences, 2007, 10(4), 245-253.
 Zygner W., Gójska O., Rapacka G., Jaros D., Wędrychowicz H. Hematological changes during
the course of canine babesiosis caused by large Babesia in domestic dogs in Warsaw
(Poland). Veterinary Parasitology, 2007, 145(1-2), 146-151.
 Kotomski G. Babeszjoza psów. Magazyn Weterynaryjny, 2002, 11, 5-8.
Immunologia
 Zygner W., Gójska-Zygner O., Norbury L.J. Pathogenesis of Anemia in Canine Babesiosis:
Possible Contribution of Pro-Inflammatory Cytokines and Chemokines—A Review.
Pathogens, 2023, 12(2), 166, doi: 10.3390/pathogens12020166.
 Gójska-Zygner O., Zdebska A.M., Orzeł D., Jaworska K. Rola kalprotektyny oraz jej potencjalne
zastosowanie w diagnostyce chorób psów i kotów. Życie Weterynaryjne, 2023, 98(6), 343-
354.
 Zygner W., Gójska-Zygner O., Bąska P., Długosz E. Low T3 syndrome in canine babesiosis
associated with increased serum IL-6 concentration and azotaemia. Veterinary Parasitology,
2015, 211(1-2), 23-27.
 Zygner W., Gójska-Zygner O., Bąska P., Długosz E. Increased concentration of serum TNF
alpha and its correlations with arterial blood pressure and indices of renal damage in dogs
infected with Babesia canis. Parasitology Research, 2014, 113(4), 1499-1503.
 Gójska-Zygner O., Karaś-Tęcza J., Rodo A. Skórny zespół paranowotworowy u kotów z
grasiczakiem. Życie Weterynaryjne, 2014, 89(3), 204-207.
 Gójska-Zygner O., Karaś-Tęcza J., Lechowski R., Rodo A., Dolka I. Cutaneous paraneoplastic
syndrome in a cat with thymoma. Tierärztliche Praxis Kleintiere, 2013, 41(4), 255-259.
 Zygner W., Gójska-Zygner O. Babeszjoza psów jako posocznica pierwotniacza. Życie
Weterynaryjne, 2012, 87(7), 575-577.
 Zygner W., Gójska-Zygner O., Wędrychowicz H. Abnormalities in serum proteins in the course
of babesiosis in dogs. Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy, 2011, 55(1), 59-65.
 Gójska-Zygner O., Zygner W. Disease and sudden death case study: A 16-year-old retriever.
Veterinary Times, 2010, 40(31) August 9, 20-24.
 Kotomska R., Kotomski G. Miastenia u psów. Życie Weterynaryjne, 2005, 80(2), 89-93.
 Wędrychowicz H., Lamparska M., Kęsik M., Kotomski G., Mieszczanek J., Jedlina-Panasiuk L.,
Płucienniczak A. The immune response of rats to vaccination with the cDNA or protein forms
of the cysteine proteinase of Fasciola hepatica. Veterinary Immunology and
Immunopathology, 2003, 94(1-2), 83-93.
 Kotomski G., Wędrychowicz H. Preliminary studies on immunisation of dogs against
Uncinaria stenocephala infection with naked DNA. Wiadomości Parazytologiczne, 1998,
44(3), 576-576.
Onkologia
 Gójska-Zygner O., Andrzejewska-Siwak A., Gecewicz A., Dolka I., Rodo A. Mnoga
gruczolakowatość wewnątrzwydzielnicza oraz autoimmunologiczne zespoły wielogruczołowe
u psów i kotów. Życie Weterynaryjne, 2022, 97(4), 258-265.
 Gójska-Zygner O., Karaś-Tęcza J., Rodo A. Skórny zespół paranowotworowy u kotów z
grasiczakiem. Życie Weterynaryjne, 2014, 89(3), 204-207.
 Gójska-Zygner O., Łobaczewska O., Marciński P. Postępujące uogólnione osłabienie mięśni
oraz nagła utrata wzroku u 15-letniego kota – przypadek pierwotnego hiperaldosteronizmu.
Magazyn Weterynaryjny, 2014, 23(211), 1235-1238.
 Gójska-Zygner O., Lechowski R. Zespół Conna u psów. Życie Weterynaryjne, 2013, 88(12),
1019-1023.
 Gójska-Zygner O., Karaś-Tęcza J., Lechowski R., Rodo A., Dolka I. Cutaneous paraneoplastic
syndrome in a cat with thymoma. Tierärztliche Praxis Kleintiere, 2013, 41(4), 255-259.
 Gójska-Zygner O., Lechowski R., Zygner W. Functioning unilateral adrenocortical carcinoma in
a dog. Canadian Veterinary Journal, 2012, 53(6), 623-625.
 Gójska-Zygner O., Lechowski R., Rodo A., Winnicka A. Nadczynność tarczycy maskowana
przez zespół eutyreozy chorobowej w przebiegu białaczki u kota. Życie Weterynaryjne, 2012,
87(1), 43-46.
Neurologia
 Zygner W., Gójska-Zygner O., Rodo A. Mózgowa postać babeszjozy psów. Magazyn
Weterynaryjny, 2013, 22(190), 208-210
 Gójska-Zygner O., Galanty M., Lechowski R., Olkowski A. Nietrzymanie moczu oraz
stopochodna postawa jako dominujące objawy wodogłowia u pięciomiesięcznego kota rasy
burmskiej – opis przypadku. Medycyna Weterynaryjna, 2012, 68(8), 504-509.
 Kotomska R., Kotomski G. Miastenia u psów. Życie Weterynaryjne, 2005, 80(2), 89-93.
Diagnostyka obrazowa
 Gójska-Zygner O., Galanty M., Kowal M., Gajger J., Zygner W. Zespolenie wrotno-oboczne u
kota – opis przypadku malformacji Abernethy’ego typu II. Magazyn Weterynaryjny, 2023,
32(300), 37-42.
 Krajewska-Wędzina M., Orłowska B., Sierociuk D., Celary D., Gajger J., Pyziel-Serafin A.
Alpaki-gatunek coraz częściej hodowany w Polsce-cz. II. Znaczenie minerałów w żywieniu
alpak. Lecznica Dużych Zwierząt, 2022, 2, 74-79.
 Gójska-Zygner O., Galanty M., Degórska B., Frymus J., Ziółek M., Gajger J., AndrzejewskaSiwak A. Wrodzony brak pęcherzyka żółciowego u psów. Życie Weterynaryjne, 2021, 96(9),
600-666.
 Gójska-Zygner O., Galanty M., Degórska B., Frymus J., Zygner W. Congenital gallbladder
agenesis in a 9-month-old Bull Terrier. Veterinarni Medicina, 2021, 66(07), 305-312.
 Gójska-Zygner O., Gajger J. Objawy chorobowe u kotów leczonych z powodu nadczynności
tarczycy. Część I. Patofizjologia i choroby współistniejące. Życie Weterynaryjne, 2021, 96(5),
324-331.
 Gójska-Zygner O., Gajger J. Objawy chorobowe u kotów leczonych z powodu nadczynności
tarczycy. Część II. Niepożądane efekty leczenia. Życie Weterynaryjne, 2021, 96(6), 424-430.
 Lechowski R., Gójska-Zygner O., Wojtkowska A., Zabielska-Koczywąs K. Znaczenie pomiaru
stężenia SDMA w surowicy w wykrywaniu wczesnych stanów choroby nerek w przebiegu
nadczynności tarczycy u kota – opis przypadku. Magazyn Weterynaryjny, 2018, wydanie
specjalne nr 1, 112-115.
 Gójska-Zygner O., Łobaczewska O., Marciński P. Postępujące uogólnione osłabienie mięśni
oraz nagła utrata wzroku u 15-letniego kota – przypadek pierwotnego hiperaldosteronizmu.
Magazyn Weterynaryjny, 2014, 23(211), 1235-1238.
 Gójska-Zygner O., Karaś-Tęcza J., Rodo A. Skórny zespół paranowotworowy u kotów z
grasiczakiem. Życie Weterynaryjne, 2014, 89(3), 204-207.
 Gójska-Zygner O., Karaś-Tęcza J., Lechowski R., Rodo A., Dolka I. Cutaneous paraneoplastic
syndrome in a cat with thymoma. Tierärztliche Praxis Kleintiere, 2013, 41(4), 255-259.
 Gójska-Zygner O., Marciński P. Zachowawcze leczenie zespołu Conna u psa – opis przypadku.
Weterynaria w Praktyce, 2013, 10(6), 74-78.
 Gójska-Zygner O., Lechowski R. Zespół Conna u psów. Życie Weterynaryjne, 2013, 88(12),
1019-1023.
 Gójska-Zygner O., Marciński P., Lechowski R., Kowalczyk P. Badanie scyntygraficzne w
diagnostyce nadczynności tarczycy u kotów. Życie Weterynaryjne, 2013, 88(3), 197-200.
 Gójska-Zygner O., Lechowski R., Zygner W. Functioning unilateral adrenocortical carcinoma in
a dog. Canadian Veterinary Journal, 2012, 53(6), 623-625.
 Gójska-Zygner O., Galanty M., Lechowski R., Olkowski A. Nietrzymanie moczu oraz
stopochodna postawa jako dominujące objawy wodogłowia u pięciomiesięcznego kota rasy
burmskiej – opis przypadku. Medycyna Weterynaryjna, 2012, 68(8), 504-509.
 Gójska-Zygner O., Lechowski R., Rodo A., Winnicka A. Nadczynność tarczycy maskowana
przez zespół eutyreozy chorobowej w przebiegu białaczki u kota. Życie Weterynaryjne, 2012,
87(1), 43-46.
 Gójska-Zygner O., Lechowski R., Zygner W. Canine iatrogenic persistent hypoadrenocorticism
after short-term treatment of hyperadrenocorticism with trilostane – a case report.
Veterinarski Arhiv, 2011, 81(5), 699-705.
 Gójska-Zygner O., Zygner W. Disease and sudden death case study: A 16-year-old retriever.
Veterinary Times, 2010, 40(31) August 9, 20-24.
 Gójska O., Zygner W., Marciński P. Przewlekłe zapalenie trzustki psów. Życie Weterynaryjne,
2006 81(6), 383-387.
Chirurgia i anestezjologia
 Gójska-Zygner O., Orzeł D., Jaworska K. Pooperacyjne zmiany endokrynologiczne u psów i
kotów. Część I. Stres chirurgiczny i zaburzenia metaboliczne. Życie Weterynaryjne, 2023,
98(1), 34-45.
 Gójska-Zygner O., Orzeł D., Jaworska K. Pooperacyjne zmiany endokrynologiczne u psów i
kotów. Część II. Znieczulenie ogólne. Życie Weterynaryjne, 2023, 98(2), 92-102.
 Gójska-Zygner O., Galanty M., Kowal M., Gajger J., Zygner W. Zespolenie wrotno-oboczne u
kota – opis przypadku malformacji Abernethy’ego typu II. Magazyn Weterynaryjny, 2023,
32(300), 37-42.
 Gójska-Zygner O., Lechowski R., Zygner W. Functioning unilateral adrenocortical carcinoma in
a dog. Canadian Veterinary Journal, 2012, 53(6), 623-625.
 Gójska-Zygner O., Galanty M., Lechowski R., Olkowski A. Nietrzymanie moczu oraz
stopochodna postawa jako dominujące objawy wodogłowia u pięciomiesięcznego kota rasy
burmskiej – opis przypadku. Medycyna Weterynaryjna, 2012, 68(8), 504-509.
Varia
 Kotomski G., Gójska-Zygner O. Wybrane choroby pasożytnicze psów i kotów przebiegające z
objawami z układu oddechowego. Magazyn Weterynaryjny, 2023, 32(309), 13-19.
 Zygner W., Gójska-Zygner O., Bartosik J., Górski P., Karabowicz J., Kotomski G., Norbury L.J.
Canine Babesiosis Caused by Large Babesia Species: Global Prevalence and Risk Factors—A
Review. Animals, 2023, 13(16), 2612, doi: 10.3390/ani13162612.
 Zygner W., Kotomski G. Drogi szerzenia się babeszjozy u zwierząt. Życie Weterynaryjne, 2022,
97(8), 524-532.
 Zygner W., Rodo A., Gójska-Zygner O., Górski P., Bartosik J., Kotomski G. Disorders in blood
circulation as a probable cause of death in dogs infected with Babesia canis. Journal of
Veterinary Research, 2021, 65(3), 277-285.
 Zygner W., Gójska-Zygner O., Górski P., Bartosik J. Pasożytnicze choroby przenoszone przez
stawonogi u psów w Polsce – kompendium lekarza praktyka. Magazyn Weterynaryjny, 2018,
27(251), 32-37.
 Górski P., Kotomski G., Bartosik J. Problem muszyc u psów i kotów. Magazyn Weterynaryjny,
2017, ZE(6), 63-69.
 Zygner W., Gójska-Zygner O., Górski P., Bartosik J. Ponad 20 lat badań nad babeszjozą psów
na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie. Medycyna Weterynaryjna,
2017, 73(10), 606-612.
 Sobczyk A., Kotomski G., Górski P., Wędrychowicz H. Usefulness of touch-down PCR assay for
the diagnosis of atypical cases of Babesia canis canis infections in dogs. Bulletin of the
Veterinary Institute in Pulawy, 2005, 49(4), 407-410.
 Kotomski G. Przegląd chorób pasożytniczych kotów wywoływanych przez stawonogi.
Magazyn Weterynaryjny, 2000, Suppl. (koty), 15-17.
 Kotomski G. Przegląd chorób pasożytniczych kotów wywoływanych przez pierwotniaki.
Magazyn Weterynaryjny, 2000, Suppl. (koty), 12-13.