Nasz zespół

Dr Olga Gójska-Zygner jest absolwentem Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie. W 2001 roku uzyskała dyplom lekarza weterynarii, w roku 2010 dyplom krajowego specjalisty chorób psów i kotów, a w roku 2012 stopień doktora nauk weterynaryjnych (specjalności wg Nauki Polskiej: choroby wewnętrzne zwierząt, endokrynologia weterynaryjna). Dr Gójska-Zygner specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu chorób wewnętrznych psów i kotów, a swoje obserwacje kliniczne stale publikuje w naukowych czasopismach weterynaryjnych zarówno na forum krajowym jak i międzynarodowym. Jest autorem i współautorem wielu artykułów naukowych, opisów przypadków klinicznych oraz prac przeglądowych z zakresu endokrynologii weterynaryjnej, chorób wewnętrznych psów i kotów, immunologii klinicznej oraz chorób zakaźnych i pasożytniczych zwierząt towarzyszących.

Jako pierwsza na świecie opisała występowanie w przebiegu babeszjozy psów zaburzeń o podłożu endokrynologicznym takich jak: wtórny hiperaldosteronizm, zespół Schwartza-Barttera (niewłaściwe wydzielanie hormonu antydiuretycznego) oraz zespół niskiej trójjodotyroniny. Jest również pierwszym lekarzem weterynarii w Polsce, który określił czynniki ryzyka rozwoju nadczynności tarczycy u kotów na przykładzie dużej aglomeracji miejskiej.

Wyniki swoich badań oraz obserwacje kliniczne opublikowała na łamach uznanych czasopism naukowych m.in. takich jak: Veterinary Quarterly, Canadian Veterinary Journal, Journal of Veterinary Research, Veterinarni Medicina, Tierärztliche Praxis Kleintiere, Polish Journal of Veterinary Sciences, Veterinary Parasitology, Ticks and Tick-borne Diseases, Medycyna Weterynaryjna.

Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się z polskimi lekarzami weterynarii publikując artykuły przeglądowe prezentujące aktualny stan wiedzy z badanego przez nią zagadnienia bądź określony problem kliniczny w kontekście weterynarii w Polsce w branżowych czasopismach weterynaryjnych: Życie Weterynaryjne, Weterynaria w Praktyce, Magazyn Weterynaryjny, Weterynaria po Dyplomie. Dr Gójska-Zygner swoją pracę zawodową zaczęła bezpośrednio po ukończeniu studiów w warszawskiej klinice weterynaryjnej Multiwet, gdzie początkowo prowadziła szpital dla psów i kotów, a w późniejszych latach zdobywała doświadczenie jako lekarz dyżurny. Od roku 2012 pracowała jako konsultant chorób wewnętrznych zwierząt w klinice Multiwet, a od roku 2018 również jako konsultant chorób wewnętrznych w klinice Elwet i kilku innych warszawskich lecznicach weterynaryjnych. Obecnie współpracuje z wieloma lekarzami weterynarii z innych specjalizacji z wielu warszawskich lecznic weterynaryjnych oraz krajowych ośrodków akademickich. Od 2021 roku prowadzi konsultacje z zakresu chorób wewnętrznych psów i kotów w specjalistycznej przychodni weterynaryjnej LABROS.
https://www.olgazygner.com.pl/ Uśredniony czas konsultacji u dr Gójskiej to 30 minut. Z uwagi na specyfikę jej pracy oraz stan pacjenta czas ten może ulec wydłużeniu powodując opóźnienie kolejnych wizyt za co z góry przepraszamy.
Dr Grzegorz Kotomski ukończył technikum weterynaryjne w Łomży w 1989 r. W 1995 r. ukończył studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Warszawskiej SGGW. Jeszcze w trakcie studiów pracował jako technik asystując do zabiegów chirurgicznych. Na szóstym roku studiów rozpoczął pracę jako asystent w Katedrze Parazytologii i Chorób Inwazyjnych, gdzie pracował do 2010 r. Równolegle z pracą nauczyciela akademickiego pracował i pracuje nieustannie jako lekarz klinicysta w lecznicach weterynaryjnych w Warszawie. W 1999 r. uzyskał stopień doktora nauk weterynaryjnych w dziedzinie parazytologii weterynaryjnej

W 2004 r. zdał egzamin specjalizacyjny i uzyskał tytuł specjalisty chirurga weterynaryjnego. Ukończył dwustopniowy kurs stomatologii weterynaryjnej PSLWMZ uznanego przez  ESAVS (pod nadzorem doktora Jerzego Gawora dr n wet. Diplomate AVDC, EVDC, Fellow Academy of Veterinary Dentistry) będącego europejskim programem klasy mistrzowskiej Master Program.

Jest autorem wielu publikacji naukowych i kazuistycznych. Wygłosił wiele wykładów doszkalających dla lekarzy weterynarii. W 2016 r. prowadził wykłady i ćwiczenia dla studentów Poznańskiego Wydziału Medycyny Weterynaryjnej.

Od 2017 r. uczestniczy w działalności Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Warszawie jako Zastępca Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Od 2020 r. powołany przez Dziekana do Rady Programowej Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW. Obydwie powyższe działalności wykonywane są pro publico bono. Prywatnie pasjonuje się literaturą, muzyką, historią i motoryzacją. W specjalistycznej przychodni weterynaryjnej LABROS dr Grzegorz Kotomski wykonuje zabiegi chirurgiczne, ortopedyczne i stomatologiczne oraz udziela konsultacji w zakresie chirurgii i ortopedii zwierząt towarzyszących, stomatologii weterynaryjnej oraz parazytologii klinicznej.
Lek. wet. Joanna Gajger jest absolwentem Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie. Dyplom lekarza weterynarii uzyskała w 2010 roku, a tytuł krajowego specjalisty chorób zwierząt nieudomowionych w roku 2014. W latach 2017-2020 odbyła kurs specjalizacyjny z zakresu Radiologii Weterynaryjnej a następnie uzyskała tytuł specjalisty.

Lek. wet. Joanna Gajger odbyła liczne staże w krajowych weterynaryjnych ośrodkach akademickich, podczas których pogłębiała swoją wiedzę oraz doskonaliła umiejętności w zakresie radiologii i ultrasonografii weterynaryjnej. Ponadto, uczestniczyła w wielu ogólnopolskich kursach z zakresu diagnostyki i leczenia chorób zwierząt. Obecnie koncentruje się na dalszym zdobywaniu wiedzy z zakresu ultrasonografii i echokardiografii zwierząt.

Bezpośrednio po ukończeniu studiów pracowała jako lekarz terenowy zajmując się głównie diagnostyką i leczeniem chorób bydła mlecznego. Przez 4 lata pracowała w całodobowych placówkach weterynaryjnych ukierunkowanych na leczenie zwierząt towarzyszących, gdzie pogłębiała swoją wiedzę z zakresu chorób wewnętrznych i medycyny ratunkowej psów i kotów. Od 2021 roku jest kierownikiem przychodni weterynaryjnej LABROS, w której zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób psów, kotów i drobnych ssaków, oraz wykonuje badania ultrasonograficzne u zwierząt towarzyszących, a w terenie również badania USG u alpak.
Lek. wet. Katarzyna Jaworska jest absolwentką Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie. W trakcie studiów odbyła liczne praktyki w przychodniach weterynaryjnych w kraju. Akademicką naukę zwieńczyła praktykami klinicznymi w Hiszpanii. Po powrocie do Polski rozpoczęła staż w całodobowej klinice w Łodzi gdzie stawiała pierwsze kroki jako samodzielny lekarz internista i lekarz szpitalny. Następnie jako lekarz pierwszego kontaktu zajmowała się psami i kotami w jednej z warszawskich przychodni weterynaryjnych. Tam zaczęła interesować się anestezjologią. W międzyczasie ukończyła kurs „Znieczulenie wziewne od podstaw” pod nadzorem dr n. wet. Agnieszki Wrzesińskiej i planuje dalej rozwijać się w tym kierunku.
Absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w Warszawie. W ramach programu Erasmus czwarty rok studiów ukończyła na Uniwersytecie w Cluj-Napoca w Rumunii. Od drugiego roku studiów pracowała jako technik, a po ukończeniu studiów jako lekarz szpitalny i lekarz pierwszego kontaktu w całodobowej Klinice pod Warszawą. Interesuje się diagnostyką i leczeniem chorób wewnętrznych psów i kotów. Praca ze zwierzętami sprawia jej ogromną radość i satysfakcję. W przyszłości planuje zagłębiać tajniki gastroenterologii oraz diagnostyki obrazowej.

Prywatnie od dziecka psiara, aktualnie również kociara. Miłośniczka sportu, natury, pasjonatka kajakarstwa górskiego.
Margarita Moraczewska Absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie. W trakcie studiów uczęszczała na praktyki w kilku przychodniach weterynaryjnych. Po ukończeniu studiów odbyła staż, a następnie pracowała jako samodzielny lekarz internista. Interesuje się radiologią, w szczególności ultrasonografią, stale poszerzając swoją wiedzę w tym kierunku poprzez udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach oraz szkoleniach. Ukończyła praktyczny kurs USG jamy brzusznej małych zwierząt, który był nadzorowany przez dr n. wet. Annę Łojszczyk, lek. wet. Patrycję Bałdygę-Kacprzak oraz lek.wet. Andrzeja Łobaczewskiego. Dodatkowo odbyła kurs USG FAST w nagłych stanach klinicznych pod nadzorem lek.wet. Patrycji Bałdygi-Kacprzak oraz lek. wet. Pawła Grudzińskiego. Wzięła również udział w indywidualnych warsztatach ultrasonograficznych u lek. wet. Lidii Nosal. Wykazuje zainteresowanie leczeniem zwierząt egzotycznych, w szczególności gryzoni i zajęczaków wzbogacając swoją wiedzę poprzez liczne szkolenia prowadzone przez lek. wet. Przemysława Łuczaka oraz lek. wet. Justynę Frańczak. Obecnie uczestniczy w kompleksowym cyklu kursów PRO z dietetyki zwierzęcej prowadzonych przez dr Karolinę Hołdę zakończonych certyfikatem dietetyka zwierzęcego. Zdobyta wiedza pomoże zapobiegać chorobom oraz wspomagać leczenie poprzez dobór odpowiedniej diety. Prywatnie miłośniczka psów, królików, dobrej lektury oraz wszelkiej aktywności fizycznej, chętnie uczestniczy w półmaratonach i maratonach.
Absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie. Główne zainteresowania zawodowe to medycyna kotów oraz endokrynologia psów i kotów. Uważam, że precyzyjne rozpoznanie choroby wymaga zarówno dokładnego wywiadu i badania klinicznego jak i właściwie dobranych badań dodatkowych, a zwłaszcza odpowiednio ukierunkowanej diagnostyki laboratoryjnej czy badań obrazowych. Prywatnie miłośniczka jazdy rowerowej, ogrodnictwa i pszczelarstwa.
Absolwentka Międzynarodowego Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie. Jeszcze w czasie studiów zdobywała doświadczenie jako asystentka w lecznicy nefrologicznej. Przez wiele lat pomagała zwierzętom jako wolontariuszka schronisk, warszawskiego ZOO oraz rezerwatu dla dzikich zwierząt w Botswanie.

Od uzyskania tytułu lekarza weterynarii zajmuje się interną i opieką nad pacjentami szpitalnymi. Do jej głównych zainteresowań należą gastroenterologia i żywienie psów i kotów. W tych dziedzinach nieprzerwanie się dokształca.

Prywatnie opiekunka czterech kotów: Zimy, Zorzy, Jaskra i Wrzosa. W wolnym czasie jeździ konno, piecze ciasta i szydełkuje.
Lek wet Agnieszka Gecewicz jest Absolwentką Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w Warszawie. Podczas studiów trafiła pod opiekuńcze skrzydła lekarzy w Wilanowie i tam zarażono ją „bakcylem weterynaryjnym”. Po studiach pracowała dwa lata w przychodni pod Warszawą gdzie zafascynowało ją bycie lekarzem pierwszego kontaktu, czyli często niedocenianym internistą. Następnie długie lata pracowała w lecznicy Legwet w Legionowie, gdzie rozwinęła się jako lekarz diagnosta.

Zafascynował ją świat pod mikroskopem. Zaczęła od badania kału, ale było jej mało, dlatego pojechała na Kurs Diagnostyki Laboratoryjnej w Praktyce do Wrocławia do dr Janiny Łukaszewskiej i wkrótce poszerzyła swoją wiedzę o hematologię, którą zgłębia do dziś.

Potem odkryła świat cytologii dzięki Kursowi Cytologii Klinicznej prowadzonemu przez włoskiego cytologa dr Francesca Carraniego. Dzięki temu kursowi trafiła na staż do Dermawetu i pod okiem lek. wet. Joanny Karaś-Tęczy zaczęła zgłębiać tajniki dermatologii. Ukończyła tam m.in. Kurs Dermatologii Klinicznej Psów i Kotów a także Kurs Patologii Klinicznej Psów i Kotów. Przez kilka lat pracowała w Dermawecie w Warszawie przyjmując pacjentów dermatologicznych i internistycznych, skąd wyniosła dużo doświadczenia i wiedzy.

Obecnie skupia się na pacjentach dermatologicznych a także ocenia badania cytologiczne i rozmazy krwi.

Regularnie jeździ na konferencje związane z Dermatologią i Cytologią aby pogłębiać swoją wiedzę. Jest członkiem ESVD, czyli European Society of Veterinary Dermatology.

Prywatnie jest właścicielką kociego rodzeństwa. W wolnych chwilach czyta, jeździ na rowerze, pływa żaglówką po wodach dużych i małych, ratuje świat przed inwazją maszyn robotów na PS4 oraz namiętnie gotuje ku radości najbliższych. W specjalistycznej przychodni weterynaryjnej LABROS lek. wet. Agnieszka Gecewicz udziela konsultacji z zakresu dermatologii psów i kotów, wykonuje badania cytologiczne i hematologiczne.
Dr Anna Rodo jest absolwentem Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie oraz Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. W 2002 roku uzyskała dyplom lekarza weterynarii, w roku 2007 stopień doktora nauk weterynaryjnych, a w 2015 roku dyplom krajowego specjalisty weterynaryjnej diagnostyki laboratoryjnej. Dr Rodo specjalizuje się w patologii i diagnostyce chorób nowotworowych psów i kotów, a w szczególności nowotworów gruczołu sutkowego, oraz patologii chorób pasożytniczych zwierząt towarzyszących.

Wyniki swoich badań publikuje na łamach uznanych międzynarodowych czasopism naukowych m.in.: Veterinary Pathology, Journal of Comparative Pathology, BMC Veterinary Research, Scientific Reports (one of the journals from the Nature Publishing Group), PLOS ONE, Tierärztliche Praxis Kleintiere, Annals of Agricultural and Environmental Medicine, Parasites & Vectors, Veterinary Parasitology, Journal of Veterinary Research, Polish Journal of Veterinary Sciences. Jest współautorem podręcznika z Patologii Ogólnej Zwierząt (Wydawnictwo SGGW, 2015 wersja polskojęzyczna, 2021- wersja angielskojęzyczna), oraz skryptu z techniki sekcyjnej dla studentów studiów angielskojęzycznych (Wydawnictwo SGGW, 2016).

Swoją wiedzą z zakresu patologii weterynaryjnej dzieli się z polskimi lekarzami weterynarii publikując artykuły przeglądowe prezentujące aktualny stan wiedzy w branżowych czasopismach weterynaryjnych: Życie Weterynaryjne, Magazyn Weterynaryjny.

Dr Rodo swoją pracę zawodową rozpoczęła bezpośrednio po ukończeniu studiów pracując w Klinice Małych Zwierząt Multiwet. Równocześnie rozpoczęła studia doktoranckie na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie. Od 2008 roku jest adiunktem w Zakładzie Patologii Zwierząt Katedry Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie. Prowadzi również zajęcia w ramach Specjalizacyjnych Studiów Podyplomowych z dziedziny Weterynaryjna Diagnostyka Laboratoryjna. W przychodni LABROS wykonuje i bada biopsje aspiracyjne cienkoigłowe oraz wykonuje badania cytologiczne.
Lek. wet. Małgorzata Tywoniuk jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Kardiologii Weterynaryjnej (ESVC). Ukończyła kursy kardiologiczne na Uniwersytecie w Luksemburgu organizowane przez ESAVS. W 2016 roku ukończyła studia specjalizacyjne na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Jest specjalistą radiologiem weterynaryjnym.

Odbyła staże zagraniczne w klinikach w Wielkiej Brytanii.

W przychodni LABROS wykonuje badania: echo serca, zabiegi ratujące życie (perikardiocentezy, thoracocentezy) i inne. Prowadzi pacjentów kardiologicznych, zajmuje się trudnymi przypadkami. Zainteresowania zawodowe, to diagnostyka chorób klatki piersiowej oraz profilaktyka i leczenie ras z płaskimi mordkami. Rasy krótkoczaszkowe to jej pasja.
Absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Uniwersytetu w Liège w Belgii. Studia ukończyła w 2013 roku. Od czasów studenckich zdobywała doświadczenie na praktykach w największych całodobowych klinikach weterynaryjnych dla psów i kotów w Warszawie.

Po stażu w jednej z nich podjęła pracę w całodobowej lecznicy dla królików, gryzoni, fretek, jeży, pozostając związana z medycyną psów i kotów, którą zajmuje się do dziś. Pracuje jako lekarz medycyny wewnętrznej, ale jej pasją jest diagnostyka obrazowa, szczególnie ultrasonografia.

Jest na finiszu studiów specjalizacyjnych z zakresu radiologii weterynaryjnej we Wrocławiu. Jest jedną z niewielu specjalistek w zakresie ultrasonografii królików, gryzoni, fretek, jeży. Ciągle się rozwija się, czytając branżową literaturę, uczestnicząc w konferencjach i warsztatach.

Chętnie dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem, prowadząc szkolenia z zakresu chorób wewnętrznych i ultrasonografii małych ssaków zarówno dla lekarzy weterynarii, jak i pro bono dla studentów.

W jej domu schronienie znalazły bezdomne wcześniej koty Moria i Belial oraz króliki White Walker i Wiewiórka. Wolny czas spędza aktywnie, poznając nowe miejsca i smaki. Porozumiewa się poza polskim, po francusku i angielsku.
Absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Jest członkiem Wschodnioeuropejskiego Stowarzyszenia Okulistyki Weterynaryjnej (EESVO). Po studiach przyjmując pacjentów internistycznych odkryła swoją fascynację przypadkami okulistycznymi. Od tego czasu nieustannie szkoli się w obranej dziedzinie, odbywając staż okulistyczny w jednej z warszawskich klinik całodobowych, uczestnicząc w licznych kursach oraz szkoleniach. Ukończyła dwumodułowy kurs organizowany przez CEM „Najpopularniejsze zabiegi w Okulistyce”. Prywatnie właścicielka whippeta Welesa, miłośniczka sztuki i górskich wędrówek.
Dr hab. Wojciech Zygner jest absolwentem Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie. W 2003 roku uzyskał dyplom lekarza weterynarii, w roku 2008 stopień doktora nauk weterynaryjnych (specjalność wg Nauki Polskiej: parazytologia weterynaryjna), w 2011 roku dyplom krajowego specjalisty diagnostyki weterynaryjnej, a w roku 2016 stopień doktora habilitowanego nauk weterynaryjnych. Dr hab. Zygner specjalizuje się w diagnostyce chorób pasożytniczych psów i kotów, a w szczególności diagnostyce i patogenezie babeszjozy psów oraz giardiozy zwierząt towarzyszących. Jego głównym zagadnieniem badawczym jest mechanizm rozwoju niewydolności nerek u psów zarażonych pierwotniakiem Babesia canis. Jako pierwszy na świecie wykazał wpływ cytokin prozapalnych na obniżenie ciśnienia tętniczego krwi prowadzącego do rozwoju azotemii przednerkowej i nerkowej u psów zarażonych B. canis. Jest również autorem lub współautorem prac, w których stwierdzono występowanie zaburzeń w krążeniu i zaburzeń endokrynologicznych u zarażonych psów.

Jest autorem bądź współautorem ponad 100 artykułów opublikowanych w czasopismach recenzowanych. Wyniki swoich badań opublikował na łamach uznanych czasopism naukowych m.in. takich jak: Parasitology Research, Acta Parasitologica, Veterinary Parasitology, Veterinary Record, Polish Journal of Microbiology, Ticks and Tick-borne Diseases, Experimental Parasitology, Veterinary Quarterly, Parasitology International, Journal of Veterinary Research, Medycyna Weterynaryjna, Polish Journal of Veterinary Sciences.

Swoją wiedzą, doświadczeniem oraz wynikami własnych badań dzieli się z polskimi lekarzami weterynarii publikując artykuły przeglądowe prezentujące aktualny stan wiedzy z badanego przez niego zagadnienia bądź określony problem kliniczny w kontekście weterynarii w Polsce w branżowych czasopismach weterynaryjnych: Życie Weterynaryjne, Weterynaria w Praktyce, Magazyn Weterynaryjny, Weterynaria po Dyplomie.

Dr hab. Wojciech Zygner jest autorem ponad 80 recenzji prac dla uznanych międzynarodowych czasopism naukowych m.in. takich jak: PLOS ONE, BMC Veterinary Research, Microbial Pathogenesis, Parasites & Vectors, Advances in Medical Sciences, Ticks and Tick-borne Diseases, Veterinary Parasitology, Revue de Médecine Vétérinaire, Tierärztliche Praxis Kleintiere, Annals of Agricultural and Environmental Medicine, Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy, Acta Parasitologica, Annals of Parasitology, Pathogens, Diseases, Animals, Veterinary World, Medycyna Weterynaryjna, Polish Journal of Veterinary Research.

Dr hab. Zygner swoją pracę zawodową rozpoczął bezpośrednio po ukończeniu studiów pracując w dwóch lecznicach weterynaryjnych oraz laboratorium weterynaryjnym. Równocześnie rozpoczął studia doktoranckie na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie. Od 2008 roku jest adiunktem w Zakładzie Parazytologii i Inwazjologii Katedry Nauk Przedklinicznych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie. Lekarze weterynarii z przychodni LABROS konsultują z dr hab. Wojciechem Zygnerem przypadki chorób pasożytniczych (w tym zoonoz) u psów i kotów będących pacjentami tej przychodni.

www.wojciechzygner.pl