Cennik usług specjalistycznych

Cennik konsultacji NIE ZAWIERA cen leków, badań dodatkowych, materiałów ani innych czynności lekarsko-weterynaryjnych.  


Konsultacja u lekarza specjalisty, doktora nauk weterynaryjnych (1 zwierzę, czas do 30 min) – 240zł 
Konsultacja kardiologiczna z badaniem echokardiograficznym, wydanie zaleceń u lekarza specjalisty radiologa (1 zwierzę, czas do 30min) – 270zł
Badanie USG u lekarza specjalisty radiologa (1 zwierzę, czas do 30min):
– pełne badanie jamy brzusznej – 180zł

– klatki piersiowej [nie echo serca] – 140zł 
– tarczycy 120zł
Pozostałe narządy, układy – od 100zł do 150zł.
Konsultacja anastezjologiczna, terapia bólu długoterminowa,  lekarz weterynarii z ukończoną Międzynarodową Szkołą Anastezjologiczną VASTA (1 zwierzę, czas do 60 minut) – 150zł 
Konsultacja okulistyczna, badanie dna oka, wydanie zaleceń (1 zwierzę, czas do 30 minut) – 150zł
Konsultacja dermatologiczna, wydanie zaleceń (1 zwierzę czas do 30 minut) – 150zł
Konsultacja u patologa, doktora nauk weterynaryjnych – pobranie materiału metodą biopsji cienkoigłowej, ocena materiału (1 zwierzę, czas do 30 minut) – 150 zł