Immunologia


 • LABROS Specjalistyczna Przychodnia Weterynaryjna

 • Publikacje - immunologia


  • Zygner W., Gójska-Zygner O., Norbury L.J. Pathogenesis of Anemia in Canine Babesiosis: Possible Contribution of Pro-Inflammatory Cytokines and Chemokines—A Review. Pathogens, 2023, 12(2), 166, doi: 10.3390/pathogens12020166.
  • Gójska-Zygner O., Zdebska A.M., Orzeł D., Jaworska K. Rola kalprotektyny oraz jej potencjalne zastosowanie w diagnostyce chorób psów i kotów. Życie Weterynaryjne, 2023, 98(6), 343-354.
  • Zygner W., Gójska-Zygner O., Bąska P., Długosz E. Low T3 syndrome in canine babesiosis associated with increased serum IL-6 concentration and azotaemia. Veterinary Parasitology, 2015, 211(1-2), 23-27.
  • Zygner W., Gójska-Zygner O., Bąska P., Długosz E. Increased concentration of serum TNF alpha and its correlations with arterial blood pressure and indices of renal damage in dogs infected with Babesia canis. Parasitology Research, 2014, 113(4), 1499-1503.
  • Gójska-Zygner O., Karaś-Tęcza J., Rodo A. Skórny zespół paranowotworowy u kotów z grasiczakiem. Życie Weterynaryjne, 2014, 89(3), 204-207.
  • Gójska-Zygner O., Karaś-Tęcza J., Lechowski R., Rodo A., Dolka I. Cutaneous paraneoplastic syndrome in a cat with thymoma. Tierärztliche Praxis Kleintiere, 2013, 41(4), 255-259.
  • Zygner W., Gójska-Zygner O. Babeszjoza psów jako posocznica pierwotniacza. Życie Weterynaryjne, 2012, 87(7), 575-577.
  • Zygner W., Gójska-Zygner O., Wędrychowicz H. Abnormalities in serum proteins in the course of babesiosis in dogs. Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy, 2011, 55(1), 59-65.
  • Gójska-Zygner O., Zygner W. Disease and sudden death case study: A 16-year-old retriever. Veterinary Times, 2010, 40(31) August 9, 20-24.
  • Kotomska R., Kotomski G. Miastenia u psów. Życie Weterynaryjne, 2005, 80(2), 89-93.
  • Wędrychowicz H., Lamparska M., Kęsik M., Kotomski G., Mieszczanek J., Jedlina-Panasiuk L., Płucienniczak A. The immune response of rats to vaccination with the cDNA or protein forms of the cysteine proteinase of Fasciola hepatica. Veterinary Immunology and Immunopathology, 2003, 94(1-2), 83-93.
  • Kotomski G., Wędrychowicz H. Preliminary studies on immunisation of dogs against Uncinaria stenocephala infection with naked DNA. Wiadomości Parazytologiczne, 1998, 44(3), 576-576.