Onkologia


 • LABROS Specjalistyczna Przychodnia Weterynaryjna

 • Publikacje - onkologia


  • Gójska-Zygner O., Andrzejewska-Siwak A., Gecewicz A., Dolka I., Rodo A. Mnoga gruczolakowatość wewnątrzwydzielnicza oraz autoimmunologiczne zespoły wielogruczołowe u psów i kotów. Życie Weterynaryjne, 2022, 97(4), 258-265.
  • Gójska-Zygner O., Karaś-Tęcza J., Rodo A. Skórny zespół paranowotworowy u kotów z grasiczakiem. Życie Weterynaryjne, 2014, 89(3), 204-207.
  • Gójska-Zygner O., Łobaczewska O., Marciński P. Postępujące uogólnione osłabienie mięśni oraz nagła utrata wzroku u 15-letniego kota – przypadek pierwotnego hiperaldosteronizmu. Magazyn Weterynaryjny, 2014, 23(211), 1235-1238.
  • Gójska-Zygner O., Lechowski R. Zespół Conna u psów. Życie Weterynaryjne, 2013, 88(12), 1019-1023.
  • Gójska-Zygner O., Karaś-Tęcza J., Lechowski R., Rodo A., Dolka I. Cutaneous paraneoplastic syndrome in a cat with thymoma. Tierärztliche Praxis Kleintiere, 2013, 41(4), 255-259.
  • Gójska-Zygner O., Lechowski R., Zygner W. Functioning unilateral adrenocortical carcinoma in a dog. Canadian Veterinary Journal, 2012, 53(6), 623-625.
  • Gójska-Zygner O., Lechowski R., Rodo A., Winnicka A. Nadczynność tarczycy maskowana przez zespół eutyreozy chorobowej w przebiegu białaczki u kota. Życie Weterynaryjne, 2012, 87(1), 43-46.