Diagnostyka obrazowa


 • LABROS Specjalistyczna Przychodnia Weterynaryjna

 • Publikacje - diagnostyka obrazowa


  • Gajger J., Godzielińska K., Gójska-Zygner O. Zmiany ultrasonograficzne u kotów z nadczynnością tarczycy. Życie Weterynaryjne, 2024, 99(6), 376-381.
  • Gójska-Zygner O., Galanty M., Smolak M., Wocial I., Kowal M., Gajger J. Śródścienny ropień okrężnicy zstępującej u kota – opis przypadku. Magazyn Weterynaryjny, 2024, 33(315), 8-14.
  • Gójska-Zygner O., Galanty M., Kowal M., Gajger J., Zygner W. Zespolenie wrotno-oboczne u kota – opis przypadku malformacji Abernethy'ego typu II. Magazyn Weterynaryjny, 2023, 32(300), 37-42.
  • Krajewska-Wędzina M., Orłowska B., Sierociuk D., Celary D., Gajger J., Pyziel-Serafin A. Alpaki-gatunek coraz częściej hodowany w Polsce-cz. II. Znaczenie minerałów w żywieniu alpak. Lecznica Dużych Zwierząt, 2022, 2, 74-79.
  • Gójska-Zygner O., Galanty M., Degórska B., Frymus J., Ziółek M., Gajger J., Andrzejewska-Siwak A. Wrodzony brak pęcherzyka żółciowego u psów. Życie Weterynaryjne, 2021, 96(9), 600-666.
  • Gójska-Zygner O., Galanty M., Degórska B., Frymus J., Zygner W. Congenital gallbladder agenesis in a 9-month-old Bull Terrier. Veterinarni Medicina, 2021, 66(07), 305-312.
  • Gójska-Zygner O., Gajger J. Objawy chorobowe u kotów leczonych z powodu nadczynności tarczycy. Część I. Patofizjologia i choroby współistniejące. Życie Weterynaryjne, 2021, 96(5), 324-331.
  • Gójska-Zygner O., Gajger J. Objawy chorobowe u kotów leczonych z powodu nadczynności tarczycy. Część II. Niepożądane efekty leczenia. Życie Weterynaryjne, 2021, 96(6), 424-430.
  • Lechowski R., Gójska-Zygner O., Wojtkowska A., Zabielska-Koczywąs K. Znaczenie pomiaru stężenia SDMA w surowicy w wykrywaniu wczesnych stanów choroby nerek w przebiegu nadczynności tarczycy u kota - opis przypadku. Magazyn Weterynaryjny, 2018, wydanie specjalne nr 1, 112-115.
  • Gójska-Zygner O., Łobaczewska O., Marciński P. Postępujące uogólnione osłabienie mięśni oraz nagła utrata wzroku u 15-letniego kota – przypadek pierwotnego hiperaldosteronizmu. Magazyn Weterynaryjny, 2014, 23(211), 1235-1238.
  • Gójska-Zygner O., Karaś-Tęcza J., Rodo A. Skórny zespół paranowotworowy u kotów z grasiczakiem. Życie Weterynaryjne, 2014, 89(3), 204-207.
  • Gójska-Zygner O., Karaś-Tęcza J., Lechowski R., Rodo A., Dolka I. Cutaneous paraneoplastic syndrome in a cat with thymoma. Tierärztliche Praxis Kleintiere, 2013, 41(4), 255-259.
  • Gójska-Zygner O., Marciński P. Zachowawcze leczenie zespołu Conna u psa – opis przypadku. Weterynaria w Praktyce, 2013, 10(6), 74-78.
  • Gójska-Zygner O., Lechowski R. Zespół Conna u psów. Życie Weterynaryjne, 2013, 88(12), 1019-1023.
  • Gójska-Zygner O., Marciński P., Lechowski R., Kowalczyk P. Badanie scyntygraficzne w diagnostyce nadczynności tarczycy u kotów. Życie Weterynaryjne, 2013, 88(3), 197-200.
  • Gójska-Zygner O., Lechowski R., Zygner W. Functioning unilateral adrenocortical carcinoma in a dog. Canadian Veterinary Journal, 2012, 53(6), 623-625.
  • Gójska-Zygner O., Galanty M., Lechowski R., Olkowski A. Nietrzymanie moczu oraz stopochodna postawa jako dominujące objawy wodogłowia u pięciomiesięcznego kota rasy burmskiej – opis przypadku. Medycyna Weterynaryjna, 2012, 68(8), 504-509.
  • Gójska-Zygner O., Lechowski R., Rodo A., Winnicka A. Nadczynność tarczycy maskowana przez zespół eutyreozy chorobowej w przebiegu białaczki u kota. Życie Weterynaryjne, 2012, 87(1), 43-46.
  • Gójska-Zygner O., Lechowski R., Zygner W. Canine iatrogenic persistent hypoadrenocorticism after short-term treatment of hyperadrenocorticism with trilostane - a case report. Veterinarski Arhiv, 2011, 81(5), 699-705.
  • Gójska-Zygner O., Zygner W. Disease and sudden death case study: A 16-year-old retriever. Veterinary Times, 2010, 40(31) August 9, 20-24.
  • Gójska O., Zygner W., Marciński P. Przewlekłe zapalenie trzustki psów. Życie Weterynaryjne, 2006 81(6), 383-387.