Nasz zespół


 • LABROS Specjalistyczna Przychodnia Weterynaryjna

 • Lekarze weterynarii

 • dr n. wet. Olga Gójska-Zygner

  Specjalista Chorób Psów i Kotów

  Dr Olga Gójska-Zygner jest absolwentem Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie. W 2001 roku uzyskała dyplom lekarza weterynarii, w roku 2010 dyplom krajowego specjalisty chorób psów i kotów, a w roku 2012 stopień doktora nauk weterynaryjnych (specjalność: choroby wewnętrzne zwierząt, endokrynologia weterynaryjna).

  Dr Gójska-Zygner specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu chorób wewnętrznych psów i kotów, a swoje obserwacje kliniczne stałe publikuje w naukowych czasopismach weterynaryjnych zarówno na forum krajowym jak i międzynarodowym. Jest autorem i współautorem wielu artykułów naukowych, opisów przypadków klinicznych oraz prac przeglądowych z zakresu endokrynologii weterynaryjnej, chorób wewnętrznych psów i kotów, immunologii klinicznej oraz chorób zakaźnych i pasożytniczych zwierząt towarzyszących.

  Do Dr Olgi Gójskiej-Zygner obowiązują zapisy online. Pacjenci w kontynuacji (po odbytej konsultacji) proszeni są o kontakt z recepcją w celu uzgodnienia terminu kolejnej wizyty.
  Uśredniony czas konsultacji u dr Gójskiej to 30 minut. Z uwagi na specyfikę Jej pracy oraz stan pacjentów czas ten może ulec wydłużeniu powodując opóźnienie kolejnych wizyt za co z góry przepraszamy.

  www.olgazygner.com.pl

 • dr n. wet. Grzegorz Kotomski

  Specjalista Chirurgii Weterynaryjnej

  Dr Grzegorz Kotomski ukończył studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Warszawskiej SGGW w 1995r. Na szóstym roku studiów rozpoczął pracę jako asystent w Katedrze Parazytologii i Chorób Inwazyjnych, gdzie, po uzyskaniu stopnia doktor nauk weterynaryjnych, kontynuował pracę jako adiunkt do 2010 r. Równolegle z pracą nauczyciela akademickiego pracował i pracuje nieustannie jako lekarz klinicysta w lecznicach weterynaryjnych w Warszawie. W 1999 r. uzyskał stopień doktora nauk weterynaryjnych w specjalności parazytologia weterynaryjna. W 2004 r. uzyskał tytuł specjalisty chirurga weterynaryjnego. Ukończył dwustopniowy kurs stomatologii weterynaryjnej PSLWMZ uznanego przez ESAVS (pod nadzorem dr n. wet. Jerzego Gawora, Diplomate AVDC, EVDC, Fellow Academy of Veterinary Dentistry).

  Od 2017 r. uczestniczy w działalności Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Warszawie jako Zastępca Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Od 2020 r. powołany przez Dziekana do Rady Programowej Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW.

  Prywatnie pasjonuje się literaturą, muzyką, historią i motoryzacją.

  W naszej Przychodni dr Grzegorz Kotomski wykonuje zabiegi chirurgiczne, ortopedyczne i stomatologiczne oraz udziela konsultacji w zakresie chirurgii i ortopedii zwierząt towarzyszących, stomatologii weterynaryjnej oraz parazytologii klinicznej. Jest odpowiedzialny za wystawianie paszportów i dalszą dokumentację związaną z podróżami zwierząt towarzyszących.

  Konsultacje - zapisy online
  Zabiegi - kontakt z recepcją

 • lek. wet. Joanna Gajger

  Specjalista Radiolog Weterynaryjny
  Specjalista Chorób Zwierząt Nieudomowionych

  Lek. wet. Joanna Gajger jest absolwentem Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie. Dyplom lekarza weterynarii uzyskała w 2010 roku, tytuł krajowego specjalisty chorób zwierząt nieudomowionych w roku 2014. W latach 2017-2020 odbyła kurs specjalizacyjny z zakresu Radiologii Weterynaryjnej a następnie uzyskała tytuł specjalisty.

  Lek. wet. Joanna Gajger odbyła liczne staże w krajowych weterynaryjnych ośrodkach akademickich, podczas których pogłębiała swoją wiedzę oraz doskonaliła umiejętności w zakresie radiologii i ultrasonografii weterynaryjnej. Ponadto, uczestniczyła w wielu ogólnopolskich kursach z zakresu diagnostyki i leczenia chorób zwierząt. Obecnie koncentruje się na dalszym zdobywaniu wiedzy z zakresu ultrasonografii i echokardiografii zwierząt.

  Bezpośrednio po ukończeniu studiów pracowała jako lekarz terenowy zajmując się głównie diagnostyką i leczeniem chorób bydła mlecznego. Przez 4 lata pracowała w całodobowych placówkach weterynaryjnych ukierunkowanych na leczenie zwierząt towarzyszących, gdzie pogłębiała swoją wiedzę z zakresu chorób wewnętrznych i medycyny ratunkowej psów i kotów.

  Od 2021 roku jest kierownikiem przychodni weterynaryjnej LABROS, w której zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób psów, kotów i drobnych ssaków, oraz wykonuje badania ultrasonograficzne u zwierząt towarzyszących, a w terenie również badania USG u alpak.

  Zapisy online

 • lek. wet. Agnieszka Gecewicz

  Specjalista Chorób Psów i Kotów

  Lek wet Agnieszka Gecewicz jest Absolwentką Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w Warszawie. Zafascynował ją świat pod mikroskopem. Zaczęła od badań koproskopowych, ale było jej mało, dlatego pojechała na Kurs Diagnostyki Laboratoryjnej w Praktyce do Wrocławia do dr Janiny Łukaszewskiej i wkrótce poszerzyła swoją wiedzę o hematologię, którą zgłębia do dziś. Potem odkryła świat cytologii dzięki Kursowi Cytologii Klinicznej prowadzonemu przez włoskiego cytologa dr Francesca Carraniego. Dzięki temu kursowi trafiła na staż do Dermawetu i pod okiem lek. wet. Joanny Karaś-Tęczy zaczęła zgłębiać tajniki dermatologii. Ukończyła tam m.in. Kurs Dermatologii Klinicznej Psów i Kotów a także Kurs Patologii Klinicznej Psów i Kotów. Przez kilka lat pracowała w Dermawecie w Warszawie przyjmując pacjentów dermatologicznych i internistycznych, skąd wyniosła dużo doświadczenia i wiedzy.

  Obecnie skupia się na pacjentach dermatologicznych a także ocenia badania cytologiczne i rozmazy krwi. Regularnie jeździ na konferencje związane z Dermatologią i Cytologią aby pogłębiać swoją wiedzę. Jest członkiem ESVD, czyli European Society of Veterinary Dermatology.

  Prywatnie jest właścicielką kociego rodzeństwa. W wolnych chwilach czyta, jeździ na rowerze, pływa żaglówką po wodach dużych i małych, ratuje świat przed inwazją maszyn robotów na PS4 oraz namiętnie gotuje ku radości najbliższych.

  W przychodni LABROS lek. wet. Agnieszka Gecewicz udziela konsultacji z zakresu dermatologii psów i kotów, wykonuje badania cytologiczne i hematologiczne.

  Zapisy online

 • dr n. wet. Anna Rodo

  lek. wet., mgr biologii, patolog
  Specjalista Weterynaryjnej Diagnostyki Laboratoryjnej

  Dr Anna Rodo jest absolwentem Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie oraz Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. W 2002 roku uzyskała dyplom lekarza weterynarii, w roku 2007 stopień doktora nauk weterynaryjnych, a w 2015 roku dyplom krajowego specjalisty weterynaryjnej diagnostyki laboratoryjnej.

  Dr Rodo specjalizuje się w patologii i diagnostyce chorób nowotworowych psów oraz patologii chorób pasożytniczych zwierząt towarzyszących.

  Dr Rodo swoją pracę zawodową rozpoczęła bezpośrednio po ukończeniu studiów pracując w Klinice Małych Zwierząt Multiwet. Równocześnie rozpoczęła studia doktoranckie na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie. Od 2008 roku jest adiunktem w Zakładzie Patologii Zwierząt Katedry Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej Instytutu Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie. Prowadzi również zajęcia w ramach Specjalizacyjnych Studiów Podyplomowych z dziedziny Weterynaryjna Diagnostyka Laboratoryjna.

  W przychodni LABROS wykonuje i bada biopsje aspiracyjne cienkoigłowe oraz wykonuje badania cytologiczne.

  Zapisy - recepcja

 • lek. wet. Małgorzata Tywoniuk

  Specjalista Radiolog Weterynaryjny

  Lek. wet. Małgorzata Tywoniuk jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Kardiologii Weterynaryjnej (ESVC). Ukończyła kursy kardiologiczne na Uniwersytecie w Luksemburgu organizowane przez ESAVS. W 2016 roku ukończyła studia specjalizacyjne na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Odbyła staże zagraniczne w klinikach w Wielkiej Brytanii.

  W przychodni LABROS wykonuje badania: echo serca, zabiegi ratujące życie (perikardiocentezy, thoracocentezy) i inne. Prowadzi pacjentów kardiologicznych, zajmuje się trudnymi przypadkami.

  Zainteresowania zawodowe, to diagnostyka chorób klatki piersiowej oraz profilaktyka i leczenie ras z płaskimi mordkami. Rasy krótkoczaszkowe to jej pasja.

  Zapisy - online

 • lek. wet. Katarzyna Godzielińska

  Specjalista Radiolog Weterynaryjny

  Absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Uniwersytetu w Liège w Belgii. Studia ukończyła w 2013 roku. Od czasów studenckich zdobywała doświadczenie na praktykach w największych całodobowych klinikach weterynaryjnych dla psów i kotów w Warszawie.

  Po stażu w jednej z nich podjęła pracę w całodobowej lecznicy dla królików, gryzoni, fretek, jeży, pozostając związana z medycyną psów i kotów, którą zajmuje się do dziś. Pracuje jako lekarz medycyny wewnętrznej, ale jej pasją jest diagnostyka obrazowa, szczególnie ultrasonografia.

  Jest jedną z niewielu specjalistek w zakresie ultrasonografii królików, gryzoni, fretek, jeży. Ciągle się rozwija się, czytając branżową literaturę, uczestnicząc w konferencjach i warsztatach.

  Chętnie dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem, prowadząc szkolenia z zakresu chorób wewnętrznych i ultrasonografii małych ssaków zarówno dla lekarzy weterynarii, jak i pro bono dla studentów.

  W jej domu schronienie znalazły bezdomne wcześniej koty Moria i Belial oraz króliki White Walker i Wiewiórka. Wolny czas spędza aktywnie, poznając nowe miejsca i smaki. Porozumiewa się poza polskim, po francusku i angielsku.

  Zapisy - online

 • lek. wet. Klaudia Moraczewska

  Okulistyka Zwierząt

  Absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Jest członkiem Wschodnioeuropejskiego Stowarzyszenia Okulistyki Weterynaryjnej (EESVO). Po studiach przyjmując pacjentów internistycznych odkryła swoją fascynację przypadkami okulistycznymi. Od tego czasu nieustannie szkoli się w obranej dziedzinie, odbywając staż okulistyczny w jednej z warszawskich klinik całodobowych, uczestnicząc w licznych kursach oraz szkoleniach. Ukończyła dwumodułowy kurs organizowany przez CEM „Najpopularniejsze zabiegi w Okulistyce”.

  Prywatnie właścicielka whippeta Welesa, miłośniczka sztuki i górskich wędrówek.

  Zapisy - online

 • lek. wet. Margarita Moraczewska

  Interna, konsultacje dietetyczne

  Absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie. Interesuje się radiologią, w szczególności ultrasonografią, stale poszerzając swoją wiedzę w tym kierunku poprzez udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach oraz szkoleniach. Ukończyła praktyczny kurs USG jamy brzusznej małych zwierząt, który był nadzorowany przez dr n. wet. Annę Łojszczyk, lek. wet. Patrycję Bałdygę-Kacprzak oraz lek. wet. Andrzeja Łobaczewskiego. Dodatkowo odbyła kurs USG FAST w nagłych stanach klinicznych pod nadzorem lek. wet. Patrycji Bałdygi-Kacprzak oraz lek. wet. Pawła Grudzińskiego. Wzięła również udział w indywidualnych warsztatach ultrasonograficznych u lek. wet. Lidii Nosal.

  Wykazuje zainteresowanie leczeniem zwierząt egzotycznych, w szczególności gryzoni i zajęczaków wzbogacając swoją wiedzę poprzez liczne szkolenia prowadzone przez lek. wet. Przemysława Łuczaka oraz lek. wet. Justynę Frańczak. Obecnie uczestniczy w kompleksowym cyklu kursów PRO z dietetyki zwierzęcej prowadzonych przez dr Karolinę Hołdę zakończonych certyfikatem dietetyka zwierzęcego. Zdobyta wiedza pomoże zapobiegać chorobom oraz wspomagać leczenie poprzez dobór odpowiedniej diety.

  Prywatnie miłośniczka psów, królików, dobrej lektury oraz wszelkiej aktywności fizycznej, chętnie uczestniczy w półmaratonach i maratonach.

  Zapisy - online

 • lek. wet. Katarzyna Jaworska

  Interna, anestezjologia

  Lek. wet. Katarzyna Jaworska jest absolwentką Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie. W trakcie studiów odbyła liczne praktyki w przychodniach weterynaryjnych w kraju. Akademicką naukę zwieńczyła praktykami klinicznymi w Hiszpanii. Po powrocie do Polski rozpoczęła staż w całodobowej klinice w Łodzi, gdzie stawiała pierwsze kroki jako samodzielny lekarz internista i lekarz szpitalny. Następnie przeniosła się do Warszawy, gdzie kontynuowała pracę jako lekarz pierwszego kontaktu oraz zaczęła szkolić się z dziedziny anestezjologii i zwalczania bólu. Obecnie uczestniczy w 3-stopniowym kursie organizowanym przez VASTA. Poza anestezjologią w wolnych chwilach stale poszerza swoją wiedzę z zakresu gastroenterologii.

  Prywatnie kocia matka Chałki i Kratosa.

  Zapisy - online

 • lek. wet. Aleksandra Popardowska

  Interna, anestezjologia

  Absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Główne zainteresowania zawodowe to intensywna terapia, anestezjologia oraz gastroenterologia. Uczestniczka licznych konferencji oraz kursów prowadzonych w głównej mierze przed dr Roberta Kraczkowskiego oraz dr Piotra Skrzypczaka. Dr Aleksandra jest niezwykle empatyczną, wnikliwą oraz kochająca zwierzęta osobą.

  Prywatnie właścicielka kundelka Bonnie oraz dwóch kotów.

  Zapisy - online

 • lek. wet. Joanna Wiśniewska

  Interna, endokrynologia

  Absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie. Główne zainteresowania zawodowe to medycyna kotów oraz endokrynologia psów i kotów. Uważam, że precyzyjne rozpoznanie choroby wymaga zarówno dokładnego wywiadu i badania klinicznego jak i właściwie dobranych badań dodatkowych, a zwłaszcza odpowiednio ukierunkowanej diagnostyki laboratoryjnej czy badań obrazowych.

  Prywatnie miłośniczka jazdy rowerowej, ogrodnictwa i pszczelarstwa.

  Zapisy - online

 • lek. wet. Ewa Bukalska

  Interna

  Absolwentka Międzynarodowego Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie (studia anglojęzyczne). Jeszcze w czasie studiów zdobywała doświadczenie jako asystentka w lecznicy nefrologicznej. Przez wiele lat pomagała zwierzętom jako wolontariuszka schronisk, warszawskiego ZOO oraz rezerwatu dla dzikich zwierząt w Botswanie. Od uzyskania tytułu lekarza weterynarii zajmuje się interną i opieką nad pacjentami szpitalnymi. Do jej głównych zainteresowań należą gastroenterologia i żywienie psów i kotów. W tych dziedzinach nieprzerwanie się dokształca.

  Prywatnie opiekunka czterech kotów: Zimy, Zorzy, Jaskra i Wrzosa. W wolnym czasie jeździ konno, piecze ciasta i szydełkuje.

  Zapisy - online

 • lek. wet Magdalena Nowak

  Interna

  Absolwentka Wydziału Zootechniki oraz Medycyny Weterynaryjnej SGGW. Przez wiele lat zawiązana z końmi-instruktor jazdy konnej. Prywatnie właścicielka suczki leonbergera Buby oraz burego kota Boczka. Pierwsze doświadczenia zdobywała jako technik weterynarii w lecznica całodobowych. W wolnym czasie jeździ konno, czyta książki oraz podróżuje.

  Zapisy - online

 • lek. wet. Paulina Guzowska

  Neurologia

  Absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie od 2019 roku. Od początku poświęciła się pracy w lecznicy całodobowej chcą zdobyć jak największe doświadczenie kliniczne. Od kilku lat skupia się na neurologii małych zwierząt, dzięki czemu obecnie konsultuje neurologicznie. Wiedzę zdobywała szkoląc się w Polsce i za granicą na wykładach i konferencjach z neurologii oraz z tomografii komputerowej.

  W swojej pracy cechuje się empatią w stosunku do swoich pacjentów, a Jej zamiłowanie do neurologii zainicjowane było pojawieniem się zaburzeń neurologicznych u własnych kotek.

 • lek. wet. Aleksandra Krawczyk

  Interna

  Absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie. Z przychodnią Labros związana od połowy studiów, gdzie asystowała lekarzom oraz dbała o komfort psich i kocich pacjentów.
  Główne zainteresowania to medycyna kotów, endokrynologia, gastroenterologia, choroby autoimmunologiczne, ultrasonografia, nefrologia i żywienie psów i kotów. W tym kierunku planuje dalej się rozwijać, uczestnicząc w licznych szkoleniach i konferencjach.

  Prywatnie kociara, miłośniczka przyrody i ornitologii. W wolnym czasie pochłania książki i odwiedza siłownię.

  Zapisy - online

 • dr hab. n. wet. Wojciech Zygner

  Specjalista Weterynaryjnej Diagnostyki Laboratoryjnej

  Dr hab. Wojciech Zygner jest absolwentem Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie. W 2003 roku uzyskał dyplom lekarza weterynarii, w roku 2008 stopień doktora nauk weterynaryjnych (specjalność: parazytologia weterynaryjna), w 2011 roku dyplom krajowego specjalisty diagnostyki weterynaryjnej, a w roku 2016 stopień doktora habilitowanego nauk weterynaryjnych.

  Dr hab. Zygner specjalizuje się w diagnostyce chorób pasożytniczych psów i kotów, a w szczególności diagnostyce i patogenezie babeszjozy psów oraz giardiozy zwierząt towarzyszących. Jest autorem bądź współautorem ponad 100 artykułów opublikowanych w czasopismach recenzowanych. Wyniki swoich badań opublikował na łamach uznanych czasopism naukowych m.in.takich jak: Parasitology Research, Acta Parasitologica, Veterinary Parasitology, Veterinary Record, Polish Journal of Microbiology, Ticks and Tick-borne Diseases, Experimental Parasitology, Veterinary Quarterly, Parasitology International, Journal of Veterinary Research, Medycyna Weterynaryjna, Pathogens, Polish Journal of Veterinary Sciences.

  Swoją wiedzą, doświadczeniem oraz wynikami własnych badań dzieli się z polskimi lekarzami weterynarii publikując artykuły przeglądowe prezentujące aktualny stan wiedzy z badanego przez niego zagadnienia bądź określony problem kliniczny w kontekście weterynarii w Polsce w branżowych czasopismach weterynaryjnych: Życie Weterynaryjne, Weterynaria w Praktyce, Magazyn Weterynaryjny, Weterynaria po Dyplomie.

  Dr hab. Wojciech Zygner jest autorem ponad 80 recenzji prac dla uznanych międzynarodowych czasopism naukowych m.in. takich jak: PLOS ONE, BMC Veterinary Research, Microbial Pathogenesis, Parasites & Vectors, Advances in Medical Sciences, Ticks and Tick-borne Diseases, Veterinary Parasitology, Scientific Reports, Revue de Médecine Vétérinaire, Tierärztliche Praxis Kleintiere, Annals of Agricultural and Environmental Medicine, Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy, Acta Parasitologica, Annals of Parasitology, Pathogens, Diseases, Animals, Current Issues in Molecular Biology, Veterinary World, Medycyna Weterynaryjna, Polish Journal of Veterinary Research. Od 2008 roku jest adiunktem w Zakładzie Parazytologii i Inwazjologii Katedry Nauk Przedklinicznych Instytutu Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie.

  Lekarze weterynarii z przychodni LABROS konsultują z dr hab. Wojciechem Zygnerem przypadki chorób pasożytniczych (w tym zoonoz) u psów i kotów będących pacjentami tej przychodni.

 • Technicy weterynarii, recepcja

 • tech. wet. Izabela Krajewska

 • Joanna Karpińska

  Recepcja

 • Anastazja Nowik

  Recepcja

 • Magda Kostrzewa

  Recepcja