Hematologia i patologia kliniczna


 • LABROS Specjalistyczna Przychodnia Weterynaryjna

 • Hematologia i patologia kliniczna


  • Zygner W., Gójska-Zygner O., Norbury L.J. Pathogenesis of Anemia in Canine Babesiosis: Possible Contribution of Pro-Inflammatory Cytokines and Chemokines—A Review. Pathogens, 2023, 12(2), 166, doi: 10.3390/pathogens12020166.
  • Gójska-Zygner O., Andrzejewska-Siwak A., Kotomski G. Zaburzenia elektrolitowe w przebiegu chorób kory nadnerczy u psów i kotów. Życie Weterynaryjne, 2021, 96(11), 761-766.
  • Lechowski R., Gójska-Zygner O., Wojtkowska A., Zabielska-Koczywąs K. Znaczenie pomiaru stężenia SDMA w surowicy w wykrywaniu wczesnych stanów choroby nerek w przebiegu nadczynności tarczycy u kota - opis przypadku. Magazyn Weterynaryjny, 2018, wydanie specjalne nr 1, 112-115.
  • Gójska-Zygner O. Oznaczanie stężenia kortyzolu u psów w praktyce klinicznej. Cz. I. Badanie krwi. Magazyn Weterynaryjny, 2013, 22(193), 615-623.
  • Gójska-Zygner O. Oznaczanie stężenia kortyzolu u psów w praktyce klinicznej. Cz. II. Badanie moczu i inne testy. Magazyn Weterynaryjny, 2013, 22(195), 779-784.
  • Zygner W., Gójska-Zygner O., Wędrychowicz H. Changes in the SUSPPUP ratio and fractional excretion of strong monovalent electrolytes in hospitalized dogs with canine babesiosis. Polish Journal of Veterinary Sciences, 2012, 15(4), 791-792.
  • Gójska-Zygner O., Lechowski R., Rodo A., Winnicka A. Nadczynność tarczycy maskowana przez zespół eutyreozy chorobowej w przebiegu białaczki u kota. Życie Weterynaryjne, 2012, 87(1), 43-46.
  • Zygner W., Gójska-Zygner O., Wędrychowicz H. Strong monovalent electrolyte imbalances in serum of dogs infected with Babesia canis. Ticks and Tick-borne Diseases, 2012, 3(2), 107-113.
  • Zygner W., Gójska-Zygner O., Wędrychowicz H. Changes in the SUSPPUP ratio and fractional excretion of strong monovalent electrolytes in hospitalized dogs with canine babesiosis. Polish Journal of Veterinary Sciences, 2012, 15(4), 791-792.
  • Zygner W., Gójska-Zygner O., Maliszewska S. Małopłytkowość w przebiegu babeszjozy psów. Życie Weterynaryjne, 2012, 87(4), 299-301.
  • Zygner W., Gójska-Zygner O., Wędrychowicz H. Abnormalities in serum proteins in the course of babesiosis in dogs. Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy, 2011, 55(1), 59-65.
  • Zygner W., Gójska-Zygner O., Szmidt K. Zastosowanie winkrystyny i cyklofosfamidu w leczeniu utrzymującej się niedokrwistości i małopłytkowości po inwazji Babesia canis u psa. Życie Weterynaryjne, 2011, 86(5), 374-378.
  • Zygner W., Gójska-Zygner O. Kwasica mleczanowa w przebiegu babeszjozy psów. Weterynaria w Praktyce, 2011, 8(7-8), 28-32.
  • Zygner W., Gójska-Zygner O., Długosz E., Wędrychowicz H. Liver enzyme activity in dogs infected with Babesia canis. Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy, 2011, 55(3), 423-427.
  • Zygner W., Gójska-Zygner O. Niedokrwistość w przebiegu babeszjozy u psów. Życie Weterynaryjne, 2011, 86(10), 788-792.
  • Zygner W., Gójska-Zygner O., Sobków K. Oznaczanie stężenia jonów sodu, potasu i chlorków w surowicy w przebiegu babeszjozy psów. Życie Weterynaryjne, 2011, 86(12), 952-956.
  • Zygner W., Rapacka G., Gójska-Zygner O., Długosz E., Wędrychowicz H. Biochemical abnormalities observed in serum of dogs infected with large Babesia in Warsaw (Poland). Polish Journal of Veterinary Sciences, 2007, 10(4), 245-253.
  • Zygner W., Gójska O., Rapacka G., Jaros D., Wędrychowicz H. Hematological changes during the course of canine babesiosis caused by large Babesia in domestic dogs in Warsaw (Poland). Veterinary Parasitology, 2007, 145(1-2), 146-151.
  • Kotomski G. Babeszjoza psów. Magazyn Weterynaryjny, 2002, 11, 5-8.