Endokrynologia


 • LABROS Specjalistyczna Przychodnia Weterynaryjna

 • Publikacje - endokrynologia


  • Gajger J., Godzielińska K., Gójska-Zygner O. Zmiany ultrasonograficzne u kotów z nadczynnością tarczycy. Życie Weterynaryjne, 2024, 99(6), 376-381.
  • Gójska-Zygner O. Zaburzenia żołądkowo-jelitowe u psów z chorobą Addisona. Weterynaria w Praktyce, Monografia dietetyczno-żywieniowa, październik 2023,42-47.
  • Gójska-Zygner O., Orzeł D., Jaworska K. Pooperacyjne zmiany endokrynologiczne u psów i kotów. Część I. Stres chirurgiczny i zaburzenia metaboliczne. Życie Weterynaryjne, 2023, 98(1), 34-45.
  • Gójska-Zygner O., Orzeł D., Jaworska K. Pooperacyjne zmiany endokrynologiczne u psów i kotów. Część II. Znieczulenie ogólne. Życie Weterynaryjne, 2023, 98(2), 92-102.
  • Gójska-Zygner O., Andrzejewska-Siwak A., Gecewicz A., Dolka I., Rodo A. Mnoga gruczolakowatość wewnątrzwydzielnicza oraz autoimmunologiczne zespoły wielogruczołowe u psów i kotów. Życie Weterynaryjne, 2022, 97(4), 258-265.
  • Gójska-Zygner O., Andrzejewska-Siwak A., Kotomski G. Zaburzenia elektrolitowe w przebiegu chorób kory nadnerczy u psów i kotów. Życie Weterynaryjne, 2021, 96(11), 761-766.
  • Gójska-Zygner O., Gajger J. Objawy chorobowe u kotów leczonych z powodu nadczynności tarczycy. Część I. Patofizjologia i choroby współistniejące. Życie Weterynaryjne, 2021, 96(5), 324-331.
  • Gójska-Zygner O., Gajger J. Objawy chorobowe u kotów leczonych z powodu nadczynności tarczycy. Część II. Niepożądane efekty leczenia. Życie Weterynaryjne, 2021, 96(6), 424-430.
  • Gójska-Zygner O. Zespół Schwartza-Barttera (SIADH) u psów i kotów – zaburzenie endokrynologiczne rzadko rozpoznawane w praktyce weterynaryjnej. Część I. Życie Weterynaryjne, 2019, 94(10), 678-683.
  • Gójska-Zygner O. Zespół Schwartza-Barttera (SIADH) u psów i kotów – zaburzenie endokrynologiczne rzadko rozpoznawane w praktyce weterynaryjnej. Część II. Życie Weterynaryjne, 2019, 94(11), 740-749.
  • Gójska-Zygner O., Bartosik J., Górski P., Zygner W. Hyponatraemia and syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion in non-azotaemic dogs with babesiosis associated with decreased arterial blood pressure. Journal of Veterinary Research, 2019, 63(3), 339-344.
  • Gójska-Zygner O., Zygner W. Hiperaldosteronizm u psów z babeszjozą. Życie Weterynaryjne, 2019, 94(2), 134-141.
  • Gójska-Zygner O. Udział polibromowanych eterów difenylowych (PBDE) w rozwoju nadczynności tarczycy u kotów. Życie Weterynaryjne, 2019, 94(1), 29-33.
  • Lechowski R., Gójska-Zygner O., Wojtkowska A., Zabielska-Koczywąs K. Znaczenie pomiaru stężenia SDMA w surowicy w wykrywaniu wczesnych stanów choroby nerek w przebiegu nadczynności tarczycy u kota - opis przypadku. Magazyn Weterynaryjny, 2018, wydanie specjalne nr 1, 112-115.
  • Zygner W., Gójska-Zygner O., Bąska P., Długosz E. Low T3 syndrome in canine babesiosis associated with increased serum IL-6 concentration and azotaemia. Veterinary Parasitology, 2015, 211(1-2), 23-27.
  • Gójska-Zygner O., Zygner W. Hyperaldosteronism and its association with hypotension and azotaemia in canine babesiosis. Veterinary Quarterly, 2015, 35(1), 37-42.
  • Gójska-Zygner O., Łobaczewska O., Marciński P. Postępujące uogólnione osłabienie mięśni oraz nagła utrata wzroku u 15-letniego kota – przypadek pierwotnego hiperaldosteronizmu. Magazyn Weterynaryjny, 2014, 23(211), 1235-1238.
  • Gójska-Zygner O. Akromegalia u kotów – spojrzenie polskiego lekarza weterynarii. Weterynaria po Dyplomie, 2014, 15(4), 14-15.
  • Gójska-Zygner O., Lechowski R., Zygner W. Prevalence of feline hyperthyroidism in mature cats in urban population in Warsaw. Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy, 2014, 58(2), 267-271
  • Gójska-Zygner O., Lechowski R. Zespół Conna u psów. Życie Weterynaryjne, 2013, 88(12), 1019-1023.
  • Gadomska J., Gójska-Zygner O., Wieczorek M., Jaros S. Cukrzyca u kotów. Część I. Etiologia i patogeneza. Życie Weterynaryjne, 2013, 88(6), 458-462.
  • Gójska-Zygner O., Gadomska J., Wieczorek M., Jaros S. Cukrzyca u kotów. Część II. Diagnostyka i leczenie. Życie Weterynaryjne, 2013, 88(7), 543-548.
  • Gójska-Zygner O. Oznaczanie stężenia kortyzolu u psów w praktyce klinicznej. Cz. I. Badanie krwi. Magazyn Weterynaryjny, 2013, 22(193), 615-623.
  • Gójska-Zygner O. Oznaczanie stężenia kortyzolu u psów w praktyce klinicznej. Cz. II. Badanie moczu i inne testy. Magazyn Weterynaryjny, 2013, 22(195), 779-784.
  • Gójska-Zygner O., Marciński P. Zachowawcze leczenie zespołu Conna u psa – opis przypadku. Weterynaria w Praktyce, 2013, 10(6), 74-78.
  • Gójska-Zygner O., Marciński P., Lechowski R., Kowalczyk P. Badanie scyntygraficzne w diagnostyce nadczynności tarczycy u kotów. Życie Weterynaryjne, 2013, 88(3), 197-200.
  • Zygner W., Gójska-Zygner O., Wędrychowicz H. Euthyroid sick syndrome in canine babesiosis caused by Babesia canis. Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy, 2012, 56(4), 525-527.
  • Zygner W., Gójska-Zygner O. Hipoglikemia w przebiegu babeszjozy psów. Życie Weterynaryjne, 2012, 87(12), 1013-1015.
  • Zygner W., Gójska-Zygner O., Wędrychowicz H. Changes in the SUSPPUP ratio and fractional excretion of strong monovalent electrolytes in hospitalized dogs with canine babesiosis. Polish Journal of Veterinary Sciences, 2012, 15(4), 791-792.
  • Gójska-Zygner O. Hiperaldosteronizm u kotów – spojrzenie polskiego lekarza weterynarii. Weterynaria po Dyplomie, 2012, 13(5), 19-21.
  • Gójska-Zygner O., Lechowski R., Zygner W. Functioning unilateral adrenocortical carcinoma in a dog. Canadian Veterinary Journal, 2012, 53(6), 623-625.
  • Zygner W., Gójska-Zygner O., Wędrychowicz H. Strong monovalent electrolyte imbalances in serum of dogs infected with Babesia canis. Ticks and Tick-borne Diseases, 2012, 3(2), 107-113.
  • Gójska-Zygner O., Lechowski R., Rodo A., Winnicka A. Nadczynność tarczycy maskowana przez zespół eutyreozy chorobowej w przebiegu białaczki u kota. Życie Weterynaryjne, 2012, 87(1), 43-46.
  • Gójska-Zygner O., Lechowski R., Zygner W. Canine iatrogenic persistent hypoadrenocorticism after short-term treatment of hyperadrenocorticism with trilostane - a case report. Veterinarski Arhiv, 2011, 81(5), 699-705.
  • Zygner W., Gójska-Zygner O. Zespół eutyreozy chorobowej w przebiegu babeszjozy psów. Życie Weterynaryjne, 2011, 86(4), 297-299.
  • Gójska-Zygner O., Lechowski R. Niedoczynność tarczycy u kotów. Życie Weterynaryjne, 2011, 86(3), 205-207.