Nefrologia


 • LABROS Specjalistyczna Przychodnia Weterynaryjna

 • Publikacje - nefrologia


  • Gójska-Zygner O., Zygner W., Kotomski G. Wykorzystanie wskaźnika De Ritisa w diagnostyce ostrego uszkodzenia nerek u psów. Życie Weterynaryjne, 2023, 98(10), 633-643.
  • Gójska-Zygner O., Karabowicz J., Bartosik J., Zygner W. Association between Increased the De Ritis Quotient and Renal Azotaemia in Canine Babesiosis. Animals, 2022, 12(5), 626, doi: 10.3390/ani12050626.
  • Gójska-Zygner O. Zespół Schwartza-Barttera (SIADH) u psów i kotów – zaburzenie endokrynologiczne rzadko rozpoznawane w praktyce weterynaryjnej. Część I. Życie Weterynaryjne, 2019, 94(10), 678-683.
  • Gójska-Zygner O. Zespół Schwartza-Barttera (SIADH) u psów i kotów – zaburzenie endokrynologiczne rzadko rozpoznawane w praktyce weterynaryjnej. Część II. Życie Weterynaryjne, 2019, 94(11), 740-749.
  • Gójska-Zygner O., Bartosik J., Górski P., Zygner W. Hyponatraemia and syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion in non-azotaemic dogs with babesiosis associated with decreased arterial blood pressure. Journal of Veterinary Research, 2019, 63(3), 339-344.
  • Lechowski R., Gójska-Zygner O., Wojtkowska A., Zabielska-Koczywąs K. Znaczenie pomiaru stężenia SDMA w surowicy w wykrywaniu wczesnych stanów choroby nerek w przebiegu nadczynności tarczycy u kota - opis przypadku. Magazyn Weterynaryjny, 2018, wydanie specjalne nr 1, 112-115.
  • Zygner W., Gójska-Zygner O., Bąska P., Długosz E. Low T3 syndrome in canine babesiosis associated with increased serum IL-6 concentration and azotaemia. Veterinary Parasitology, 2015, 211(1-2), 23-27.
  • Gójska-Zygner O., Zygner W. Hyperaldosteronism and its association with hypotension and azotaemia in canine babesiosis. Veterinary Quarterly, 2015, 35(1), 37-42.
  • Zygner W., Gójska-Zygner O. Increased serum urea to creatinine ratio and its negative correlation with arterial pressure in canine babesiosis. Acta Parasitologica, 2014, 59(3), 548-551.
  • Zygner W., Gójska-Zygner O., Bąska P., Długosz E. Increased concentration of serum TNF alpha and its correlations with arterial blood pressure and indices of renal damage in dogs infected with Babesia canis. Parasitology Research, 2014, 113(4), 1499-1503.
  • Zygner W., Gójska-Zygner O. Association between decreased blood pressure and azotaemia in canine babesiosis. Polish Journal of Veterinary Sciences, 2014, 17(1), 173-175.
  • Zygner W., Gójska-Zygner O., Wesołowska A., Wędrychowicz H. Urinary creatinine to serum creatinine ratio and renal failure index in dogs infected with Babesia canis. Acta Parasitologica, 2013, 58(3), 297-303.
  • Zygner W., Gójska-Zygner O., Wędrychowicz H. Changes in the SUSPPUP ratio and fractional excretion of strong monovalent electrolytes in hospitalized dogs with canine babesiosis. Polish Journal of Veterinary Sciences, 2012, 15(4), 791-792.
  • Zygner W., Gójska-Zygner O., Norbury L.J., Wędrychowicz H. Increased AST/ALT ratio in azotaemic dogs infected with Babesia canis. Polish Journal of Veterinary Sciences, 2012, 15(3), 483-486.