Varia


 • LABROS Specjalistyczna Przychodnia Weterynaryjna

 • Publikacje - varia


  • Kotomski G., Gójska-Zygner O. Wybrane choroby pasożytnicze psów i kotów przebiegające z objawami z układu oddechowego. Magazyn Weterynaryjny, 2023, 32(309), 13-19.
  • Zygner W., Gójska-Zygner O., Bartosik J., Górski P., Karabowicz J., Kotomski G., Norbury L.J. Canine Babesiosis Caused by Large Babesia Species: Global Prevalence and Risk Factors—A Review. Animals, 2023, 13(16), 2612, doi: 10.3390/ani13162612.
  • Zygner W., Kotomski G. Drogi szerzenia się babeszjozy u zwierząt. Życie Weterynaryjne, 2022, 97(8), 524-532.
  • Zygner W., Rodo A., Gójska-Zygner O., Górski P., Bartosik J., Kotomski G. Disorders in blood circulation as a probable cause of death in dogs infected with Babesia canis. Journal of Veterinary Research, 2021, 65(3), 277-285.
  • Zygner W., Gójska-Zygner O., Górski P., Bartosik J. Pasożytnicze choroby przenoszone przez stawonogi u psów w Polsce - kompendium lekarza praktyka. Magazyn Weterynaryjny, 2018, 27(251), 32-37.
  • Górski P., Kotomski G., Bartosik J. Problem muszyc u psów i kotów. Magazyn Weterynaryjny, 2017, ZE(6), 63-69.
  • Zygner W., Gójska-Zygner O., Górski P., Bartosik J. Ponad 20 lat badań nad babeszjozą psów na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie. Medycyna Weterynaryjna, 2017, 73(10), 606-612.
  • Sobczyk A., Kotomski G., Górski P., Wędrychowicz H. Usefulness of touch-down PCR assay for the diagnosis of atypical cases of Babesia canis canis infections in dogs. Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy, 2005, 49(4), 407-410.
  • Kotomski G. Przegląd chorób pasożytniczych kotów wywoływanych przez stawonogi. Magazyn Weterynaryjny, 2000, Suppl. (koty), 15-17.
  • Kotomski G. Przegląd chorób pasożytniczych kotów wywoływanych przez pierwotniaki. Magazyn Weterynaryjny, 2000, Suppl. (koty), 12-13.